Paikallisia viljelijöitä houkutellaan mukaan kipsikokeiluun – ”Kokemukset ovat olleet positiivisia”

0
Koskelaisen Marko Levosen viljelemille pelloille levitettiin kipsiä kesällä 2020. Paimionjokeen laskevaan Liipolanjärven laskuojaan rajoittuva pelto on profiililtaan juuri sellainen, jossa kipsikäsittelystä on eniten hyötyä.

Paimio

Ely-keskus on päättänyt jatkaa Saaristomeren valuma-alueella maksuttomien peltomaiden kipsikäsittelyiden hakuaikaa heinäkuun loppuun asti. Hankkeen tarkoituksena on vähentää Itämereen kohdistuvaa ravinne- ja kiintoaineskuormitusta.

Hakuajan pidentämiseen päädyttiin, koska paikalliset maanviljelijät eivät syystä tai toisesta ole olleet niin halukkaita kipsikäsittelyn vastaanottamiseen kuin etukäteen luultiin.

– Hakemuksia on saatu Saaristomeren alueelta reilulle 3 000 peltohehtaarille, mutta tavoitteena olisi päästä lähemmäs 8 000 peltohehtaaria. Yksi syy hakemusten vähäisyyteen voi olla ainakin se, että innokkaimmat viljelijät ovat seudulla hakeneet jo vuosien 2020 tai 2021 hauissa, tuumii ely-keskuksen vesiyksikön erityisasiantuntija Kati Ojala .

Kipsikäsittely on viljelijälle maksutonta ja verovapaata eikä vaikuta maataloustukiin. Sillä voidaan pienentää fosforin, orgaanisen hiilen ja kiintoaineksen valumia vesistöihin noin 50 prosentilla.

Vanha maanparannusaine


Kipsi on vanha maanparannusaine: sen teho perustuu erityisesti savimaan mururakenteen parantumiseen. Tämä vähentää peltomaan eroosiota ja edistää myös fosforin pysymistä pellossa kasvien käytössä.

– Kokemukset ovat tekemiemme viljelijäkyselyiden mukaan olleet positiivisia, eikä mitään haittoja viljelylle tai peltomaalle ole raportoitu. Eli se ei ainakaan voi mielestämme olla syynä, että kipsistä olisi jotain haittaa. Tiedottamista koitamme nyt tehostaa tämän jäljellä olevan hakuajan, sillä aina voi käydä tietysti niin, ettei tieto tavoita kaikkia, Ojala tuumii.

Ely-keskuksessa toivotaankin, että viimeinen hakuviikko täyttäisi mahdollisimman paljon puuttuvaa hehtaaritavoitetta.

– Toivottavasti hakemuksia tulisi vielä lisää myös tältä vanhalta alueelta – kipsikelpoisia peltohehtaareja ja vesiensuojelupotentiaalia olisi kyllä todella paljon jäljellä.