Paimio sai tukevan avustuksen digitekemiseen

0
Pauliina Lund on käynnistyvän digihankkeen projektipäällikkö.

PAIMIO,KAARINA

Paimio on Naantalin, Paraisten, Raision ja Salon kaupunkien kanssa saanut merkittävän valtionavustuksen Varsin Digi-hankkeelle eli digitalisaation edistämiseen näissä kunnissa. Avustussumma on reilut 604 000 euroa, kun kuntien yhteisen hankkeen kustannusarvio on 711 000 euroa.

Tämä kuntaviisikko käyttää samaa asianhallintaohjelmisto Dynastya ja kaikilla on sama tilanne, että tiedonhallinnan osalta on kehitettävä toimintaa. Omaehtoisesti on yhteistyötä tehty jo aiemmminkin, mutta nyt töitä on mahdollista edistää merkittävän hankeavustuksen avulla.

– Tiivistettynä nyt oli mahdollisuus saada rahaa laissa määrättyihin tehtäviin, jotka on pakko tehdä ja jäävät usein muutaman ylitunnollisen yksinään puurtavan hiljaisen ihmisen harteille, kertoo Paimion isännöimän hankkeen projektipäällikkö Pauliina Lund . Hän viittaa siihen, että laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta toi mukanaan valtavasti lisätehtäviä, jotka pitää hoitaa kuntoon.

– Oikeastaan olisi pitänyt hoitaa jo, joten tämä oli hieno kädenojennus meille asioiden saattamiseksi kuntoon.

Lund iloitsee myös siitä, että rahaa saatiin eurolleen se, mitä haettiin.

– Olen todella ylpeä siitä! Esimerkiksi Helsingin ja Oulun kaupungit jäivät ilman, sanoo Lund, joka on työskennellyt Paimion kaupungin sivistystoimessa nyt hoitaen määräaikaisen hankesuunnittelijan tehtävää, ja työt ovat vähitellen laajentuneet myös koko kaupungin tietohallinnon kehittämiseen. Kesäkuun alussa koulutuslautakunta tekikin päätöksen, että Lund siirretään sivistyspalveluissa hallinnon asiantuntijan tehtävään 1.9. alkaen.

Hän kertoo, että seutuyhteistyö alkoi Paraisten kaupungin aloitteesta tiedonohjaussuunnitelmien tekemisellä vuonna 2010. Varsin Digi -hankkeeseen valikoituivat mukaan seudun aktiivisimmat Dynasty-kunnat ja aloitteentekijänä toiminut Paimio on siis hankkeen isäntäkunta.

Vastuu korostuu


Avustusta saattoi hakea kuntien hankkeisiin, joilla edistetään kuntien digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta paremmiksi käytännöiksi ja joissa keskeinen näkökulma on tietoaineistojen laadun kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen osana kuntien tiedonhallintaa.

Yksi osa hanketta on se, että paperiaineisto digitoidaan sähköiseksi. Asiakirjajulkisuuskuvausta edistetään, eli se kertoo kuntalaiselle missä hänen tietojaan kunnassa on.

Myös sähköiseen arkistoon siirtyminen on hankkeen tärkeä osa, ja kaiken yllä on tekijöiden osaamisen lisääminen koulutuksen kautta.

Osaamisen kehittäminen voi koskea esimerkiksi kunnan henkilöstöä, johtoa, päättäjiä tai palvelujen käyttäjiä. Keskeistä on, että se kytkeytyy hankkeen kehittämiskohteena olevaan prosessien uudistamiseen.

Ratkaisevaa hanketuen kannalta oli kuntien yhteistyö. Varsin Digi-hankkeen tukipotti oli avustuskohteista kolmanneksi suurin, kun valtionavustusta jaettiin kaikkiaan noin 10 miljoonaa euroa.

Uimahallille jo aiemmin 800 000 euroa


Digi-hankkeen avustus oli jo toinen kesäkuussa tullut suurinumeroinen tukipäätös, sillä opetus ja kulttuuriministeriön myönsi jo 6.6. Paimion uimahalli Solinan remonttiin peräti 800 000 euron suuruisen avustuksen. Summa oli tasan se, mitä haettiin, kun hanke listattiin viime vuonna aluehallintoviraston ministeriölle tekemään esitykseen.