Puhdistamoratkaisu syksyn kova rahapäätös Sauvossa

0
Sauvon yksi vaihtoehto on rakentaa siirtoviemäri Paimioon, josta jätevedet jo nyt johdetaan Kakolanmäen jätevedenpuhdistamolle. Kakolan puhdistamo ilmoittaa pystyvänsä puhdistamaan 99 prosenttia jäteveden sisältämästä orgaanisesta aineesta ja kiintoaineesta.

SAUVO

Sauvon jätevedenpuhdistamon toimilupa vanhentui viime vuodenvaihteessa ja Ely-keskus valvontaviranomaisena kirjelmöi asiasta jo tiukkaan sävyyn. Elyn mielestä jätevesien puhdistuksesta vastaavan Sauvon Vesihuolto Oy:n tulisi aloittaa välittömästi suunnitelmat siirtoviemärin rakentamisesta ja jätevesien johtamisesta toimivammalle puhdistamolle käsiteltäväksi tai vaihtoehtoisesti tehdä nykyisen puhdistamon saneeraussuunnitelmat nopsasti. Ely huomautti jo huhtikuussa, että jos Sauvon Vesihuolto Oy katsoo pystyvänsä jatkossa toimimaan ympäristöluvan ehtojen mukaan, toiminnalle pitää hakea uusi ympäristölupa lokakuun loppuun mennessä. Siinä samassa pitää esittää puhdistamon uusimissuunnitelmat sekä selvitys Putiinportaanojan soveltuvuudesta jatkossa jätevesien purkupaikaksi.

Ely edellytti vesihuoltoyhtiöltä myös pidemmälle ulottuvia kustannuslaskelmia puhdistamon korjauksen ja siirtoviemärin kustannusvertailusta ja vaikutuksista.

Juhannuksen edellä kokoontunut Sauvon kunnanhallitus ei tehnyt asiassa päätöksiä, koska laskelmat valmistuivat vasta kokoukseen. Seuraavan kerran niitä tutkitaan elokuussa, jolloin on reilut pari kuukautta aikaa antaa vastinetta Ely-keskukselle. Kokouksessa paikalla oli Romboll Oy:n johtava asiantuntija Niko Rissanen. Yritys neuvoo ja suunnittelee mm. kunnallisia jätevesien käsittelyjärjestelmiä.

Tekninen johtaja Jari Ukkonen kertoo, että laskelmiin palataan elokuussa. Tällä hetkellä Sauvon jätevedenpuhdistamon toiminta on saatu vakautettua sellaiselle tasolle, että viimeiset parin kuukauden näytteet ovat olleet lupaehtojen mukaisia. Viimeisin näyte otettiin tällä viikolla.

Puhdistusprosessissa on hänen mukaansa tehty säätöjä liittyen lietemäärään ja kemikaaleihin, ja toki tilannetta on osaltaan helpottanut kuiva alkukesä. Sauvossa yhtenä ratkaistavana ongelmana olevat hulevedetkään eivät ole nyt kasvattaneet puhdistamon läpi menevää jäteveden määrää.

Kyse isoista rahoista


Kunnallislehti kertoi helmikuussa, että toimiluvan vanhentumisen vuoksi Sauvon vaihtoehdot ovat vähissä ja kaikki kalliita.

Vaihto e htoja on käytännössä kolme: oman jätevedenpuhdistamon laajamittainen kunnostus. Liittyminen siirtoviemärillä Turun seudun puhdistamoon tai puhdistamon pienempi kunnostus, jonka jälkeen siirtoviemäri yhdistettäisiin Salon ja Turun välille rakennettavan puhtaan veden linjan kaivantoon, koska jossain vaiheessa tulevaisuudessa Sauvon on ratkaistava myös vesijohtoveden saatavuus ja Salosta on vireillä vesijohtolinjasto Turkuun, johon olisi ehkä mahdollista liittyä samassa yhteydessä.

Siirtoviemärin kaivaminen Sauvosta Paimioon ja puhdistamon muutostyöt maksavat yhtä kaikki arviolta lähemmäs nelisen miljoonaa euroa. Puhdistamon korjaustöistä selvitään huomattavasti vähemmällä rahalla, mutta ei ole varmaa että korjausten avullakaan pystytään täyttämään lupaehdot kovin pitkään. Varsinkin kun Ely-keskus on jo tiukkasanaisesti kehottanut selvittämään siirtoviemäriasiaa.

Sauvon kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vastaa Sauvon Vesihuolto Oy toimitusjohtajanaan Taisto Nuutinen .

Jätevesi-investoinnit vaikuttavat luonnollisesti paitsi Sauvon kunnan täysin omistaman vesihuoltoyhtiön tulevaisuuteen myös koko kunnan talouteen.