Vistan koulu saa lisää ruokailutilaa

0
Jukola-talossa on toiminut iltapäiväkerho. Nyt sinne on tarkoitus tehdä keittiö ja ruokasalitiloja. Ainakaan vielä tiistaina remonttiväkeä ei paikalla ollut.

PAIMIO

Vistan koulun ja Lempilän päiväkodin Keskitalon ruokailut siirtyvät syksyllä uuteen paikkaan. Uusi ruokasali sijoittuu Vistan koulun Alatalon viereiseen rakennukseen, joka aikoinaan tunnettiin Varsinais-Suomen kansanopiston yhtenä kokoustilana. Tuohon Jukola-nimiseen kiinteistöön tulee jakelukeittiö ja ruokailutila, joka palvelee siis osaa koululaisista ja esiopetuksessa olevia lapsia.

Näin hankalat ruokailujärjestelyt Vistan koulussa helpottuvat. Vistan koulun nykyisessä ruokasalissa on 258 paikkaa, ja koulun oppilasmäärä jo keväällä oli 835 oppilasta. Niinpä käytännön aikataulusyistä ruokailut on jo aiemmin pitänyt porrastaa niin, että ensimmäisten oppilaiden lounasruokailut ovat alkaneet jo kello 10:20. Kun Vistan koulun oppilasmäärä kasvoi ukrainalaisoppilaiden valmo-opetuksen myötä keväällä lähes 40 oppilaalla, niin tilanne hankaloitui edelleen.

Kasvaneen ja edelleen syksyllä kasvavan ruokailijamäärän aiheuttamaan tilanteeseen Jukolan muuttaminen jakelukeittiöksi ja ruokailutilaksi keventää painetta esiopetuksen ja pienten koululaisten kannalta. Samalla ruokailu väljenee Vistan koulun ruokasalissa.

Toki Jukola poistuu koululaisten iltapäiväkerhon ja liikunnan käytöstä, mutta nämä toiminnot voidaan sijoittaa muualle.

Koulun hyvinvointiprofiili -kyselyssä syksyllä 2021 kävi ilmi, että Vistan koulun ruokailutilat ovat oppilaidenkin mielestä heikot ja ruokailu ei ole nykyisellään rentouttava tauko.

Jukolan muutostöistä on kaupungin teknisellä osastolla arvioitu syntyvän kuluja noin 120 000 euroa, mikä sisältää tarvittavat keittiökoneet, tilan muutostyöt sekä kalusteet ja varusteet. Työt ovat käynnistyneet, mutta todennäköisesti ne eivät ehdi valmiiksi ennen koulujen alkua.