Korona näkyy koulupoissaoloissa – “Kotoilu koukuttaa”

0
Jokelan koulun rehtori Tarja Vuontela on tyytyväinen uuteen poissaolojen seurantamalliin.

PAIMIO

– Kotoilu koukuttaa, ja kun koronan myötä on joutunut olemaan pois koulusta muutenkin, voi kynnys sille, että jää kotiin pidemmäksikin aikaa, madaltua, toteaa Teea Laiho.

Laiho toimii alueellisena hankekoordinaattorina opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Sitouttavan kouluyhteistyön hankkeessa, jonka tavoite on ennaltaehkäistä peruskouluikäisten lasten koulupoissaoloja. Paimio on mukana hankkeessa yhdessä Naantalin, Kaarinan, Maskun, Mynämäen ja Nousiaisten kanssa. 

Hanke alkoi viime syksynä. Laihon mukaan koronan myötä poissaolot ovat luonnollisestikin lisääntyneet, ja hankkeen tavoite on tukea lasten koululäsnäoloa. Tämä tehdään positiivisen kautta siten, että ennemminkin toivotetaan oppilas tervetulleeksi kouluun ja kannustetaan koulunkäyntiin eikä syyllistetä poissaoloista. 

Ilmoitus 50 poissaolotunnistaHankkeen myötä poissaoloja on alettu seurata ja syitä pohtia kouluissa tarkemmin.

– Poissalolojen seuranta on osa oppilaan kokonaisvaltaista kouluhyvinvoinnin seurantaa, Laiho toteaa.

Poissaolojen seurannan ja puheeksi ottamisen helpottamiseksi on luotu hankealueella automaattinen poissaoloseurannan kooste Wilmaan. Kun oppilaalla täyttyy Wilma-järjestelmässä 50 poissaolotuntia, lähtee asiasta tieto automaattisesti ensin omalle opettajalle.

– Opettaja keskustelee asiasta ensin kahden kesken oppilaan kanssa ja sen jälkeen myöhemmin vanhemman kanssa, Laiho kertoo.

Hän korostaa, että yhteydenoton tarkoituksena on aina kuulla, miltä oppilaan koulunkäynti näyttää huoltajan näkökulmasta, vaikka huolta ei aina olisikaan. Tarkoitus on ylläpitää yhteyttä kodin ja koulun välillä ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa.

– Poissaoloihin puututaan, olivat ne sitten lomamatkasta johtuneita, koronaan liittyviä tai luvattomia poissaoloja. Jos poissaolot ovat tulleet esimerkiksi lomamatkasta, voidaan kysellä, että onko läksyt saatu hyvin tehtyä ja kaivattiinko niissä apua, Laiho sanoo.

Hän kertoo, että tarkoitus on seurannan avulla myös löytää syvempiä syitä toistuville poissaoloille.

– Jos näyttää vaikka siltä, että poissaoloja tulee toistuvasti joltain tietyltä tunnilta, niin voidaan miettiä, mistä ne johtuvat. Jos oppilaalla on poissaolojen taustalla esimerkiksi masennusta tai alakuloa, pyritään oppilaan koulunkäyntiä tukemaan koulun ja kodin yhteistyön keinoin, Laiho sanoo.

50 poissaolotuntia tarkoittaa alakouluikäisillä parin viikon poissaoloa, yläkouluikäisillä noin puolentoista viikon mittaista poissaoloa. 

– Korona-aikana nämä poissaolomäärät ovat täyttyneet usein, ja yli 50 tunnin poissaoloilmoituksia on tullut runsaasti, Laiho kertoo.

Paimiossa kasvuaPaimiossa hankkeessa ovat mukana kaikki peruskoulut. Paimiossa vastaavaa poissaolosysteemiä on itse asiassa noudatettu jo parin aikaisemmankin vuoden ajan.

– Paimiossa tilanne näytti siltä, että tietyillä oppilailla alkoi kertyä runsaasti poissaoloja, joten päädyimme silloin jo malliin, jossa poissaoloihin puututaan kun 50 poissaolotuntia tulee täyteen. Hankkeen myötä malli on tietenkin nyt tarkemmin strukturoitu, sanoo Jokelan koulun rehtori Tarja Vuontela .

Hän kertoo, että koronan myötä poissaolot ovat lisääntyneet, mutta jo ennen koronaa poissaolomäärät ovat olleet Paimiossa kasvussa. 

– Jos poissaoloja alkaa kertyä jo alakouluikäisenä, voi käydä niin, että yläkoulussa sosiaalinen ahdistus kasvaa, ja kouluun tuleminen ja joukossa oleminen muodostuu vaikeaksi, Vuontela tuumii.

Tällainen on hyvä huomata jo varhaisessa vaiheessa.

– Paimiossa oppilashuolto, pediatri, kuraattori ja koulupsykologi voivat olla sitten tarvittaessa opettajien ja vanhempien tukena, Vuontela sanoo.

Kaikkinensa Vuontela on tyytyväinen Sitouttavan kouluyhteistyön hankkeeseen.

– Se, että poissaolojen seuraaminen on nyt velvoite, on hyvä asia. Näin kaikilla lapsilla on yhdenvertainen asema saada tukea koulunkäyntiin, eikä se ole riippuvainen siitä, missä opiskelee, tai kuka on opettajana, Vuontela sanoo.

Sitouttavan kouluyhteistyön malli on tarkoitus jäädä pysyväksi toimintamalliksi kouluissa, vaikka hanke sinänsä päättyykin. Mallia on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi ja yhtenäistää se kaikissa Suomen kouluissa.

– Mallia aletaan vakiinnuttaa valtakunnallisesti elokuusta 2023 lähtien, Teea Laiho kertoo.