KTO sai tunnustusta laadunohjauksesta

0
KTO:n Oili Sauna-aho otti vastaan laaduntunnustuksen, jonka ojensi Labqualityn johtava auditoija Merja Himanto. Tämä kiitteli KTO:ta ja sen yksiköitä pitkäjänteisestä työskentelystä, toimivasta yhteistyöstä sekä vahvasta halusta kehittää organisaation toimintaa..

PAIMIO Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän (KTO) laatujärjestelmälle on ensi kertaa myönnetty SHQS-laaduntunnustus. SHQS on sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden käyttöön tarkoitettu johtamista ja prosessien jatkuvaa kehittämistä tukeva laatujohtamisen työkalu.

SHQS-standardit tukevat turvallisuuden ja laadun ylläpitämistä ja jatkuvaa parantamista sekä systemaattista toiminnan kehittämistä.Laatuohjelman myötä KTO:n toimintaa on kehitetty systemaattisesti vuodesta 2018, ja työ jatkuu.

Tunnustus kattaa kuntoutus-, asumis- ja asiantuntijapalvelut sekä työllistymistä ja osallisuutta edistävän toiminnan kehitysvammaisille ja muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille.

Laaduntunnustukseen johtanut ulkoinen auditointi tehtiin keväällä 2022. Laatuohjelman aikana KTO:n yksiköissä on tehty useita itsearviointeja, joiden pohjalta toimintaa on systemaattisesti kehitetty.

– Olemme ottaneet isoja askeleita eteenpäin. Kriittisesti omaa toimintaamme tarkastelemalla olemme saaneet arvokasta ymmärrystä siitä, mitä osa-alueita on tarvetta kehittää. Näin organisaation johdolla on parempi tuntuma käytännön haasteisiin, kertoo KTO:n asiantuntija- ja kehittämispalveluiden johtaja Oili Sauna-aho tuoreessa tiedotteessa.

Henkilökunnan työ näkyväksi


Sauna-ahon mukaan laaduntunnustus on kiitos sen eteen töitä tehneelle henkilöstölle. Samaa mieltä on myös hoitaja ja henkilöstön edustaja Heli Kaleva , jonka mukaan laaduntunnustus tekee näkyväksi sen, mitä KTO:lla on tehty yli 600 hengen voimin jo vuosien ajan.

– Tämä on meille KTO:laisille tunnustus työstä, jota teemme asiakkaidemme eteen joka päivä, Kaleva kertoo.

– Laatuohjelma auttaa kehittämään organisaatiota oikeaan suuntaan. Työ jatkuu tulevaisuudessakin, toteavat Sauna-aho ja Kaleva.