Kuntsarin lukijapeitto täydet 100 prosenttia

0

LUKIJATUTKIMUS Kansallisen Mediatutkimuksen ( KMT) mittauksen mukaan Kunnallislehden lukijapeitto Paimiossa ja Sauvossa on täydet 100 prosenttia. Jokaisella painetulla lehdellä keskimääräinen lukijamäärä on 17 200. Lukijamäärä nousi vuoden takaisesta mittauksesta tuntuvasti, vaikka jo aiemminkin lukijapeitto oli Paimiossa 92 ja Sauvossa 97 prosenttia.

Painettu lehti ja digilehti tavoittavat viikossa peräti 19 000 lukijaa.

Kunnallislehden asemasta vanhan Piikkiön alueella kertoo Kaarinaan kuuluvilla postinumeroalueilla oleva prosentuaalinen lukujaosuus, joka on lähes 8 prosenttia. Tämän lisäksi lukijoita löytyy Salon ja myös Turun suunnalta sekä muualta maasta niinikään merkittävässä määrin. Osin tätä selittänee seudun kesäasutus.

KMT on nykyisin sanomalehtien pääsääntöisesti käyttämä lukijamittari. Sen piirissä on 130 pientä ja suurta sanomalehteä. Tämänvuotisen mittauksen mukaan 95 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä. Lukumääränä tämä tarkoittaa yli 4,1 miljoonaa ihmistä. KMT- tulos mittaa sitä, miten lehteä luetaan netissä, diginä, naapurilta lainattuna tai vaikkapa kahvilan pöydässä.

FAKTA

Kansallisen Mediatutkimuksen päätilaaja on MediaAuditFinland Oy ja toteuttaja Kantar TNS Oy.
Tutkimukseen vastaa vuosittain 23 000 vähintään 15-vuotiasta suomalaista.
Tietoja kerätään tasaisesti läpi vuoden.
KMT:ssä on mukana 130 sanomalehteä.KMT:n tavoittavuusluvut syntyvät painetun sanomalehden numerokohtaisesta tavoittavuudesta ja digitaalisen lehden viikoittaisesta tavoittavuudesta.