Paimio hakee lupaa Ankkalammen tyhjennykseen ja rotenoni-käsittelyyn – ”Näitä vieraslajeja olisi syytä päästä poistamaan mahdollisimman pian”

0
Kaupunki on hakenut lupaa lammen tyhjentämiseen, ruoppaamiseen ja rotenoni-käsittelyyn.

PAIMIO

Paimion kaupunki on antanut Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon koskien niin sanottujen vieraslajien poistamista Ankkalammesta.

Lausunto liittyy Paimion kaupungin aikeisiin kunnostaa vieraslajien runtelema Ankkalampi tyhjentämällä ja ruoppaamalla

Ankkalammen kunnostuksessa on myös tarkoitus käyttää rotenoni-nimistä kemikaalia, joka on myrkyllistä monille hyönteisille ja vesieläimille, mutta soveltuu ei-toivottujen vieraskalalajien hävittämiseen.

Kaupunki on hakenut lupaa sekä lammen tyhjentämiseen ja ruoppaamiseen että rotenoni-käsittelyyn.

Paimion toiveissa nopea lupakäsittely


Paimion kaupungin ympäristölautakunta ja kaupunginhallitus toteavat lausuntonaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, että kaupunki puoltaa lupien myöntämistä kiehkuravesiruton ja aurinkoahvenen poistamiseksi Ankkalammesta, ”joka on Paimion asukkaille erittäin tärkeä lähiuimapaikka”.

Lupa tarvitaan Ankkalammen tyhjentämiseen ja ruoppaamiseen sekä kemikaalien käyttöön aurinkoahvenkannan poistamiseksi lammesta.

Paimion kaupunki toivoo lupahakemuksien nopeaa käsittelyä, jotta torjuntatoimiin päästäisiin mahdollisimman pian. Tänä syksynä töihin ei kuitenkaan vielä ennätetä ryhtyä. Todennäköinen ajankohta on ensi vuoden syyskesä tai syksy.

Ei lainkaan halpa toimenpide


Ankkalammen kunnostaminen on tärkeää myös siksi, että kiehkuravesirutto ja aurinkoahven on säädetty haitallisiksi vieraslajeiksi koko EU:n alueella.

Hanke on paitsi tärkeä myös varsin kallis. Tarkkaa kustannusarviota ei vielä ole, mutta varmuudella summa on ainakin kuusinumeroinen.

Kiehkuravesirutto on levinnyt Ankkalammessa räjähdysmäisesti kesästä 2021 lähtien, jolloin lajia havaittiin vain muutamin paikoin. Tällä hetkellä laji on vallannut melkein koko pohjan, lukuun ottamatta ranta- ja uimapaikka-alueita, joissa ihmisten aiheuttama pohjan kuluminen on suurinta.

Kiehkuravesirutto leviää pienistäkin kasvinpalasista, joten vaara sen leviämiseksi pidemmälle luonnonvesiin, kuten esimerkiksi Paimionjokeen, on huomattava. Vuoden 2021 jälkeen kiehkuravesiruttoa ei tiettävästi ole – toistaiseksi – havaittu muualla Suomessa.

Tänä vuonna vain ”hätäensiapua”


– Toivottavasti hakemuksen käsittely sujuu nopeasti, sillä näitä vieraslajeja olisi syytä päästä poistamaan mahdollisimman pian, sanoo Paimion kaupungin ympäristönsuojelusihteeri Sinikka Koponen-Laiho .

Kuluvana syksyn ohjelmassa on sen verran ”hätäensiapua”, että sukeltajat poistavat kiehkuravesiruttoa niiltä paikoilta, joissa kyseinen vieraskasvilaji on eniten haitaksi lammen virkistyskäytölle.

– Mutta kaikkea ei millään saada pois tämän syksyn aikana, Koponen-Laiho sanoo.

Ellei kiehkuravesiruttoa poisteta määrätietoisesti ja verraten nopeasti, tulee se valtaamaan muutamassa vuodessa koko lammen.

Hiekkahelmikin kärsii


Myös Paimion Hiekkahelmessa on tavattu kiehkuravesiruttoa, ja sitä on sukeltajien avulla myös poistettu.

– Ensiksi näytti siltä, että siellä on vain muutama surkea verso, mutta lopulta kyseistä kasvia kertyi säkkikaupalla. Paljon enemmän kuin osasimme kuvitellekaan.

Koska maanomistaja on velvollinen torjumaan vieraslajit, uskoo Koponen-Laiho lupien heltiävän viimeistään ensi kesään mennessä´.

Ankkalammella on mahdollista käyttää rotenoni-kemikaalia toisin kuin Hiekkahelmessä, joka on pohjavesialuetta.

Mikä on rotenoni?


Rotenoni eristetään kasvien juurista. Merkittävimmät aineen lähteet ovat derrisjuuri (Derris elliptica), Derris malaccensis, Lonchocarpus utilis ja Lonchocarpus urucu.

Rotenoni-yhdistettä käytetään hyönteismyrkkynä muun muassa viiniköynnös-, kasvis- ja koristekasviviljelmillä.

Euroopan unionin alueella aineen käyttö kasvinsuojelussa on ollut kiellettyä vuodesta 2008 alkaen.

Rotenonia voidaan käyttää myös eläinten ulkoloisten häätöön sekä kalanviljelyssä. Se soveltuu myös vähäarvoisten roskakalojen sekä epätoivottujen vieraskalalajien hävittämiseen.

Rotenoni on myrkyllistä monille hyönteisille ja vesieläimille. Rotenoni on myrkyllistä myös ihmisille ja voi huomattavina annoksina aiheuttaa vaurioita munuaisissa ja maksassa.

Rotenoni ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä. Altistuminen yhdisteelle voi aiheuttaa kouristuksia ja huonovointisuutta.