Paimio päätti heittää Föli-verkkonsa, nyt voidaan vain odotella

0
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mikko Lindberg (kesk.) lausui kokouksen alkajaisiksi muutaman sanan sosiaalisen viestinnän kohteliaisuus- ja etikettisäännöistä. Hän muistutti, että somessakin valtuutettu edustaa Paimiota. ”Erityisesti vihapuheelle on Paimiossa nollatoleranssi”, puheenjohtaja korosti.

PAIMIO

Paimion kaupunginvaltuuston viime keskiviikon esityslistalla oli muutama varsin merkittävä ja kauaskantoinen asia. Tärkeimpinä Paimion Föli-kanta ja ajoharjoitteluradan kiinteistön ostaminen tulevien vuosien yritysalueeksi.

Näidenkään asioiden kohdalla valtuusto ei vitkastellut eikä äänestellyt. Molemmat hankkeet katsottiin Paimion kannalta hyödyllisiksi. Föli suorastaan elintärkeäksi.

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti esittää seudulliselle joukkoliikennelautakunnalle, että Paimion kaupunki hyväksytään mukaan Föliin.

Lautakunta tekee ratkaisunsa jäsenkuntia kuultuaan. Ratkaiseva päivämäärä on 9. marraskuuta 2022.

Jos yksikin Fölin nykyisistä jäsenkunnista vastustaa Paimion liittymistä seudulliseen Föli-joukkoliikenteeseen, sulkeutuvat Föli-bussin ovet Paimiolta oikopäätä.

Eivät ehkä sentään iäksi, mutta ainakin pitkiksi ajoiksi.

Föli on hintansa väärtiFölin kustannuksia Paimiolle on melko hankala hahmottaa, koska kokonaisuuteen liittyy monenlaisia rahavirtoja: investointikustannuksia, liikenteen järjestämisen kuluja, seutulinjojen kustannuksia, nousukorvauksia, lipputuloja, valtion rahaa ja KELA-euroja.

Ensi alkuun asia etenee suunnilleen niin – jos Paimio hyväksytään Föliin – että Paimio maksaa noin 200 000 euron suuruisen kertakorvauksen aikaisemmista Föli-investoinnista. Niihin sisältyvät muun muassa lippujärjestelmä, älypysäkkejä ja niin edelleen.

Toistuvat vuotuiset kustannukset tulevat olemaan, polttoaineiden nykyhintojen valossa, noin 100 000 euroa korkeammat kuin Paimion tämänhetkiset bussiliikenteen kulut. Eli korotus on alle 10 euroa asukasta kohden.

Entä mitä Paimio saa vastineeksi.

– Edulliset matkat kaikkiin Föli-kuntiin, Turku mukaan lukien, totesi kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki esitellessään hanketta valtuutetuille.

– Fölin myötä myös joukkoliikenteen hallinta helpottuisi ja tulisi meidän omiin käsiin. Vuoromäärien ja -tiheyden säätely helpottuisi tuntuvasti.

Paimio heiluttaa jo pysäkilläJussinmäki kehotti tarkastelemaan asiaa myös siltä kantilta, mitä tapahtuisi, jos Paimio jättäisi Föli-mahdollisuutensa käyttämättä.

Kyseessä olisi huomattava imagohaitta.

– Jo nyt eräät merkittävät paimiolaiset työnantajat kertovat, että Fölin ulkopuolella oleminen vaikeuttaa henkilöstön rekrytoimista. Moni potentiaalinen hakija pitää työmatkakustannuksia liian korkeina.

Myös Paimion väkiluvun ja palvelujen kehittymisen kannalta Föli olisi ensiarvoisen tärkeä.

Fölin ulkopuolelle jääminen olisi sen sijaan, mitä ilmeisimmin, huomattava kilpailuhaitta.

Paimiolaisten suuri enemmistö on jo vuosia sitten ilmaissut selkeän halukkuutensa liittyä Föliin. Siinä kannassa on myös pysytty.

Ehkä senkään vuoksi sanoja ei enää valtuustossa tarvittu, vaan Föli-hakemus hyväksyttiin yksimielisen hiljaisuuden vallitessa.

Ajoradan alueelle yritystonttejaAjoharjoitteluradan kiinteistöä koskien Paimion kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen esityksen. Valtuusto päätti myöntää kaupunginhallitukselle 350 000 euron määrärahan kiinteän omaisuuden investointeihin. Edellytyksenä on, että summa käytetään Varsinais-Suomen Ajoharjoittelurata Oy:n kiinteistön hankkimiseen.

Valtuusto hyväksyi kauppakirjan ehtoineen ja valtuutti kaupunginjohtajan hyväksymään vähäisiä muutoksia kauppakirjan tekstiin.

Valtuutettu Martti Mäkinen (ryhmä Mäkinen) tiedusteli, mitä kaupunki aikoo tehdä hankkimallaan lähes kahdeksan hehtaarin suuruisella kiinteistöllä.

– Ensi sijassa ostamme nimenomaan maata. Kiinteistön sijainti moottoritieliittymän välittömässä läheisyydessä on erittäin merkityksellinen seikka, vastasi kaupunginjohtaja Jari Jussinmäki,

– Tarkoituksena on kaavoittaa nykyisen ajoharjoitteluradan alueelle yritystontteja. Eli ostamme kiinteistön tulevaa elinkeinotoimintaa varten.

Jo entuudestaan Paimion kaupungin omistusosuus ajoharjoittelurata-kiinteistöstä on ollut lähes kaksi kolmasosaa (62,91 prosenttia).