Paimion kaupungin vuoden 2022 talousarvio saattaa täyttää hurjimmatkin toiveet

0

PAIMIO

Paimion kaupungin kuluvan vuoden talousarvio saattaa hyvinkin toteutua toiveiden mukaisesti – tai jopa ylittää toiveet.

Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen Paimion vuosikate näyttää 2,9 miljoonaa euroa. Se on 1,6 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Parannusta selittävät yhteensä 2,6 miljoonaa euroa viime vuoden alkupuoliskoa suuremmat verotulot ja valtionosuudet.

Kiistaton myönteinen seikka on myös se, että Paimion kaupungin asukasmäärä kasvaa kohisten. Kesäkuun lopussa Paimion väkiluku oli 11 127, kun se vuodenvaihteessa oli 11 041. Kasvua siis 86 asukasta.

Vuoden takaiseen asukasmäärään (10 959) nähden kasvua oli tarkasteluajankohtana peräti 168 asukasta.

Myös kysymysmerkkejä


Kaiken kaikkiaan alkuvuosi sujui Paimiossa talousarvion mukaisesti. Vuoden jälkimmäiselle puoliskolle on kuitenkin luvassa haasteita. Epävarmuustekijöitä asettavat poikkeuksellinen taloudellinen tilanne ja korkeaksi kohonnut inflaatio.

Tässä vaiheessa vuotta arviot eivät ole vielä kovin luotettavia, mutta eivät myöskään tuulesta temmattuja. Taustalla on kosolti vankkaa faktaa.

Paimion kaupunginhallitus merkitsi viime kokouksessaan tiedoksi sekä talousarvio-toteuman tammi-kesäkuulta 2022 että ennusteen koko vuodelle 2022. Kyseiset luvut lähetettiin edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Neljän miljoonan vuosikate?


Paimion kaupungin vuosikatteen arvioidaan muodostuvan tältä vuodelta lähes neljän miljoonan euron suuruiseksi. Poistojen jälkeen tulos jäisi mukavat 1,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi.

Tämänhetkinen ennuste on, että kuluva vuosi saattaa olla lähes 1,5 miljoonaa euroa talousarvion lukuja parempi. Ja tilinpäätökseltään 0,7 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuoden tilinpäätös.

Kuulostaa melko hyvältä, mutta etukäteen on tuskin syytä kovasti riemuita. Eletäänhän nyt poikkeuksellisen levottomia aikoja.

Ukrainalaisille palveluita


Merkittävinä toiminnallisina muutoksina edelliseen vuoteen verrattuna voidaan pitää Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen johdosta tulleiden ukrainalaisten saapumiseen liittyvät uudet palvelut.

Koulutuslautakunta hyväksyi perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman. Palkattiin opettajia ja koulunkäynninohjaajia sekä varusteltiin opetustiloja Vistan puukouluun ja Jokelan kouluun.

Maahanmuuttokoordinaattori aloitti työt 16.5.2022. Hänen tehtäviinsä kuuluu Paimion ja Sauvon alueilla muun muassa tilapäistä suojelua hakeneiden ja saaneiden ukrainalaisten tilanteiden kartoittaminen. Lisäksi keskeistä työsarkaa ovat palvelu- ja etuusasioiden ohjaus sekä harrastus- ja majoitusmahdollisuuksien kartoittaminen.

Tuotoissa ja kuluissa kasvua


Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla Paimion kaupungin käyttötalouden toimintatuotot olivat vajaat 6,1 miljoonaa euroa. Se on 324 000 euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Ulkoiset toimintatuotot ovat reilulla 3,4 miljoonalla eurollaan 408 000 euroa suuremmat kuin viime vuoden eurokertymä vastaavalta ajanjaksolta. Myös myynti- ja maksutuottoja on kertynyt enemmän kuin viime vuoden alkupuoliskolla.

Saadut tuet ja avustukset ovat 100 000 euron verran pienemmät vertailukohdan ollessa viime vuoden vastaava ajanjakso..

Ulkoiset toimintakulut olivat kuluvan vuoden kesäkuun lopussa 36,7 miljoonaa euroa, mikä on 4,2 prosenttia (1,5 miljoonaa euroa) enemmän kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla.

Ensimmäisen vuosipuoliskon henkilöstökulut olivat 12,6 miljoonaa euroa. Luku on 743 000 euroa suurempi kuin viime vuonna, mutta lähes talousarvion mukainen.

Verot ja valtionosuudet


Kuntien kunnallisverotilitykset kesäkuun jälkeen ovat valtakunnallisesti +5,3 prosenttia ja Paimiossa +4,8 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Yhteisöveron tilitykset olivat kesäkuun jälkeen Paimiossa lähes 1,6 miljoonaa euroa eli lähes 50 prosenttia suuremmat kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Talousarvioon kirjattu yhteisöveron 1,3 miljoonan euron tuotto on siis jo ylittynyt.

Kokonaisuudessaan verotilitykset ovat 25,7 miljoonaa euroa. Kasvua 6,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Valtionosuustilitykset ovat toistaiseksi noin kymmenen miljoonaa euroa. Se on lähes 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna.