Paimiossa eniten uusia autoja Peimarissa

0

Paimio-Sauvo-Kaarina

Paimiossa on Peimarin seudulla suhteellisesti eniten uusia, 2020-luvulla rekisteröityjä autoja. Asia käy ilmi Helsingin Sanomien koostamasta uutisesta, jossa vertailtiin autokantaa eri suomalaiskuntien välillä.

Traficomin ja Tilastokeskuksen tietokannoista koostetusta uutisesta kävi ilmi, että peräti 13 prosenttia Paimioon rekisteröidyistä autoista on 2020-luvulta. Kaikkiaan Paimiossa on 6 950 rekisteröityä autoa, joten 13 prosentin siivu tarkoittaa käytännössä noin 900:ää autoa. Kaarinassa autoista uusia tai uudehkoja oli kymmenen prosenttia, ja Sauvossa kahdeksan prosenttia.

Laajassa otannassa usimmat autot löytyvät Peimarin seudulla kuitenkin Kaarinasta, jossa auto on keskimäärin 11,3-vuotias. Paimiossa vastaava lukema on 11,7 ja Sauvossa 13,1 vuotta. Yli 30-vuotiaita, eli museorekisteriin ikänsä puolesta kelpuutettavia autoja on Paimiossa ja Sauvossa viisi ja Kaarinassa neljä prosenttia koko rekisteröidystä autokannasta.