Potilaat jaetaan Kaarinassa tiimeihin – Sama malli tulossa myös Paimio-Sauvon terveyskeskukseen

0
Sairaanhoitaja Mariia Aronen ja terveydenhoitaja Jenna Ylikylä Kaarinan terveyskeskuksesta kertovat, että hoitajamalli on monipuolistanut hoitajien työnkuvaa. Nyt on toteutumassa tiimimalliin siirtyminen.

PAIMIO-SAUVO-KAARINA

Kaarinan terveyskeskuksessa siirryttiin viime talvena hoitajavetoiseen vastaanottotoimintaan. Nyt tätä ollaan viemässä askeleen pidemmälle, ja terveyskeskuksessa otetaan käyttöön tiimimalli.

Tiimimalli muistuttaa perinteistä omalääkärijärjestelmää siinä mielessä, että jatkossa jokaisella asukkaalla on oma tiiminsä, joka häntä hoitaa. Tiimit muodostuvat lääkäreistä, hoitajista ja fysioterapeuteista.

– Omalääkärijärjestelmä perustui siihen, että lääkäri pysyy samana. Tiimimallissa lähdetään siitä, että joku tiimin työntekijä pysyy samana ja tuntee potilaan tilanteen. Se ei ole välttämättä lääkäri, sillä lääkäreiden vaihtuvuus on terveyskeskuksissa melko suurta, vs. johtava ylihoitaja Maija Hannula taustoittaa.

Kaarinan lisäksi tiimimalliin ollaan siirtymässä Paimion-Sauvon terveysasemalla, sillä nämä kolme kuntaa muodostaa ensi vuoden alusta yhteisen sote-keskuksen.

– Pilotoimme tiettyjä osia tiimimallista Sauvon terveyskeskuksessa jo lokakuusta alkaen. Laajamittaisemmin näkyviä prosessiuudistuksia tullaan näkemään todennäköisesti ensi vuoden kesään mennessä, johtava lääkäri Juho Järvelin arvioi.

Tavoitteena hoidon jatkuvuus


Tiimimallin tavoitteena on Järvelinin mukaan parantaa hoitoon pääsyä, hoidon jatkuvuutta sekä henkilökunnan työhyvinvointia ja jaksamista. Tiimimallin etuna pidetään myös sitä, että eri alojen asiantuntijat ratkovat potilaan asioita yhdessä.

Kehitystyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Kaarinan terveyskeskuksen kanssa.

– Tulevina vuosina tulemme saamaan koko hyvinvointialueella yhteisesti sovittuja raameja, joita kohti toimintaa tullaan kehittämään. Alkuun on kuitenkin tärkeää löytää paikallisessa ympäristössä toimivia uudistuksia, joihin henkilökunnan on helppo ja hyvä sitoutua, Järvelin sanoo.

Kaarinan terveyskeskuksessa viime talvena käyttöön otettu hoitajavetoinen vastaanottotoiminta sai kuntalaisilta alkuvaiheessa runsaasti kritiikkiä. Hoitajavetoisessa mallissa asiakkaalle tehdään hoidontarpeenarvio puhelimessa ja hänet ohjataan sille asiantuntijalle, joka on siinä tilanteessa paras.

Malli lisää sairaanhoitajien vastuuta. Esimerkiksi pitkäaikaissairauksien, kuten verenpainetaudin tai tyypin II diabeteksen kontrollikäynnit hoidetaan nykyisin hoitajavetoisesti. Uusi tiimimalli tiivistää entisestään yhteistyötä asiantuntijoiden välillä.

– Kaarinassa ollaan totuttu siihen, että aina pääsee lääkärin vastaanotolle, mutta lääkäri ei ole joka asiassa paras asiantuntija, Hannula huomauttaa.

Jako aakkosten mukaan


Kaarinassa tiimimalliin siirrytään jo syksyn aikana jakamalla kuntalaiset tiimeille sukunimen alkukirjaimen mukaan. Kun asiakas ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, hänelle varataan aika omaan tiimiin kuuluvalta asiantuntijalta.

Jos potilaalla on ennestään pitkäaikainen hoitosuhde johonkin terveydenhuollon ammattilaisista, tätä hoitosuhdetta ei tarvitse katkaista, vaan asiakkaan omaksi tiimiksi tulee se tiimi, johon ammattilainen kuuluu.

Hannula toivoo, että parin vuoden päästä tiimimallissa ollaan niin pitkällä, että eri hoitotiimeillä olisi omat numerot, joihin asiakkaat voisivat soittaa suoraan.

Piikkiössä ja Littoisissa asuvat saavat asioida jatkossakin oman alueidensa terveysasemilla. Kaarinassa on pelätty, että sote-keskuksiin siirtyminen sulkee pienet terveysasemat, mutta ainakaan toistaiseksi palveluverkkoon ei ole suunnitteilla muutoksia.

Keskitetäänkö päivystys yhdelle terveysasemalle?


Kaarina, Paimio ja Sauvo muodostavat ensi vuoden alusta lähtien yhteisen sote-keskuksen. Vielä ei tiedetä tarkasti, millaisia muutoksia se tuo palveluihin. Kaarinan johtava lääkäri Antti Sandén pitäisi järkevänä päiväaikaisen päivystyksen keskittämistä yhteen toimipisteeseen, mutta tästä ei ole vielä päätöksiä.

– Päivystystoiminta olisi toiminnallisesti järkevää keskittää. Kaarinassa on kattavat tukipalvelut laboratorio- ja kuvantamistutkimuksineen ja niitä tietysti kannattaa hyödyntää, hän näkee.

Jatkossa lääkärit ja hoitajat palkataan todennäköisesti sote-keskusalueelle, ja ensisijainen toimipaikka on jokin alueen sote-keskuksista. Käytännössä siis sama lääkäri voisi Sandénin mukaan työskennellä sekä Kaarinan että Paimion terveysasemalla, mutta hän arvelee, että pääsääntöisesti henkilöstö toimii samoissa pisteissä kuin tähänkin asti.

Entäpä sitten potilaat: jos Kaarinassa ei ole tarjota vastaanottoaikaa, mutta Paimiossa on, voivatko kaarinalaiset halutessaan käydä Paimiossa terveyskeskuksessa?

Johtava ylilääkäri Juho Järvelin Paimio-Sauvon terveyskeskuksesta vastaa, että mahdollisuus palveluiden käyttöön koko maakunnan alueella on varmasti tavoitteena, mutta toistaiseksi kuntalaisia suositellaan asioimaan aiemmalla terveysasemallaan, jossa hänen tilanteensa ja hoitosuunnitelmansa tunnetaan parhaiten.

– Potilastietojärjestelmien yhdistymisen aikataulu ei ole vielä tiedossa. Potilastietoja ei siis ole vielä kätevästi ja kattavasti saatavilla muualla kuin oman kunnan terveysasemalla, hän perustelee.