Selvitys: Kolme neljästä käyttäisi lähijunaa Paimiossa – Piikkiö ja Littoinen jäivät pysähdyspaikkoina täysin jalkoihin

0
Jos paikallisjunayhteys joskus Turun ja Salon välillä toteutuu, on todennäköisin asemapaikka Paimiossa sama kuin vuosikymmeniä sitten, jolloin juna viimeksi Paimiossa pysähtyi. Toinen esivalmisteluissa esiin noussut pysähdyspaikka on Kriivarin seisake noin pari kilometriä Helsingin suuntaan.

Paimio

Varsinais-Suomen liitto ja Valonia toteuttivat kesäkuussa paikallisjunaliikenteeseen liittyvän kyselyn, jonka syyskuussa julkaistut tulokset ovat paimiolaisin silmin varsin raideyhteysmyönteistä luettavaa. Kyselyyn vastanneista paimiolaisista peräti 75,6 prosenttia kertoisi käyttävänsä paikallisjunayhteyttä joko Turun tai Salon suuntaan, jos sellainen olisi mahdollista.

Otanta on vieläpä melko suuri, sillä yhteensä kysely keräsi runsaat 6 000 vastausta, joista Paimiosta oli 569. Paikkakunnissa mitattuna se oli toiseksi suurin lukema heti Turun jälkeen. Ainoastaan runsas prosentti kyselyyn vastanneista paimiolaisista totesi, että käyttäisi paikallisjunaa joko erittäin epätodennäköisesti tai epätodennäköisesti.

Kyselyssä tiedusteltiin myös junapysäkkien potentiaalista käyttäjäkuntaa, ja siinä vertailussa Paimio erottui myös edukseen ainakin muihin päätepysäkkien (Loimaa, Naantali, Salo ja Turku) välipysäkkeihin verrattuna. Paimion asema keräsi 979 potentiaalista käyttäjää, joten se sai kannatusta kyselyssä huomattavasti myös Paimion kuntarajojen ulkopuolelta. Seuraavaksi suosituin ”välipysäkki” oli Aura 809 vastauksellaan.

Littoinen ja Piikkiö jäivät jalkoihin

Paikallisjunaliikennettä on kaavailtu Turusta kolmeen suuntaan: Saloon, Loimaalle ja Uusikaupunki–Naantali-linjalle. Turku–Salo-välillä pysäkkivaihtoehdoiksi on nostettu Paimion lisäksi muun muassa Halikko, Piikkiö, Littoinen ja Varissuo. Paimio keräsi näistä välipysäkeistä selvästi suurimman kannatuksen, sillä Piikkiön tai Littoisten asemat saivat kumpikin vain noin 450 potentiaalista käyttäjää.

Paimiossa realistisimpana asemapaikkana on pidetty entisen rautatieaseman paikkaa. Sen lisäksi vaihtoehdoksi on nostettu myös Kriivarin seisake, joka palvelisi toteutuessaan etenkin Paimion keskustaajaman etelä- ja länsiosien alueiden saavutettavuutta.

Kysyttäessä syytä junan käytölle, nousi kaksi selkeää kärkisyytä esille: helppous ja nopea yhteys. Myös mukavuutta matkustusmuotona korostettiin ympäristöystävällisyyden lisäksi.

Lippuautomaatti ja wc-tilat toiveissa

Kyselyssä tiedusteltiin myös, millaisia palveluita paikallisjuna-asemilta kaivattaisiin. Reaaliaikainen aikataulunäyttö ja lippuautomaatti asemalaiturilla koettiin tärkeimmiksi palveluiksi asemilla. Vaikka vastaajien keskuudessa auton omistajia oli lähes 90 prosenttia, nousi turvallinen pyöräparkkeerausmahdollisuus kolmanneksi tärkeimmäksi palveluksi.

Vähiten asemille kaivattiin tavarasäilytysmahdollisuutta, kioskia tai kahvilaa sekä sähköpyörien tai -autojen latausmahdollisuutta.

Sen sijaan juniin kaivattiin kuulutuksia, wc-tiloja ja pistorasioita tai usb-portteja. Vähiten tärkeäksi paikallisjunissa koettiin kahvi- tai välipalamyynti sekä hiljainen työskentelytila.