Vistan liikennevalojen tilalle kiertoliittymä?

0
Punaista, punaista & punaista. Vistan liikennevaloissa - niissä Paimion ainoissa - joutuu joskus odottelemaan ilta-aikaankin yllättävän kauan. Kunnallislehden arkistokuva.

PAIMIO

Valtuutettu Martti Mäkinen (ryhmä Mäkinen) on pariinkin otteeseen esittänyt, että Vistan liikennevalot tulisi korvata kiertoliittymällä.

Mäkisen viime kesäkuista ”liikenneympyrä-aloitetta” tarkastellessaan Paimion tekninen lautakunta asettui sille kannalle, ettei Mäkisen ehdotus ole lainkaan huono. Asiaa aikansa puntaroituaan lautakunta päätyi puoltamaan kiertoliittymää.

Puoltamiselle antoi kenties lisäpontta Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta saatu tieto, että Paimion keskustan valo-ohjatun liittymän muuntamisesta kiertoliittymäksi on käynnissä ELY:ssä esiselvitys. Sen on määrä valmistua kuluvan syksyn aikana.

Kiertoliittymä on kallis


Asia ei kuitenkaan ole läpihuutojuttu. Ikävä fakta on, että kiertoliittymä on kustannuksiltaan karkeasti viisinkertainen suhteessa vastaavaan valo-ohjattuun liittymään.

Toisessa vaakakupissa on se, että päivittäin kuluu huomattava määrä työ- ja vapaa-aikaa, kun muutama tuhat paimiolaista odottelee Vistalla autoissaan punaisen valon vaihtumista.

Vistan liikennevaloja on joskus moitittu jopa maakunnan hitaimmiksi. Sen seikan suhteen on tuskin kuitenkaan olemassa aukotonta vertailutietoa.

ELY:n kanta ratkaisee


Pelkästään Paimion kaupungin näpeissä Paimion keskeisimmän liittymän eli Vistan liikennevaloristeyksen kohtalo ei suinkaan ole.

– Kyseisen nelihaaraliittymän haaroista kolme on valtion maanteitä ja yksi kaupungin katu, kertoo Paimion kaupungin tekninen johtaja Juha Saarinen .

– Väylän hallinnollisen luokituksen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että valo-ohjatun liittymän mahdollisesta muuntamisesta kiertoliittymäksi vastaa ELY-keskus.

Tästä johtuen Paimion tekninen toimi on pyytänyt ELY-keskukselta lausuntoa asiasta. Tällöin saatiin tieto siitä, että esiselvitys on laadinnassa.

Rakennettavuus, kustannusarvio?


Käytännössä esiselvitys tarkoittaa sitä, että sen perusteella saadaan selville liittymän liikenteellinen toimivuus eri vaihtoehdoilla. Samalla tulee selvitetyksi kiertoliittymän rakennettavuus ja karkea kustannusarvio.

Selvityksen kautta saadaan suositus liittymätyypistä kyseiseen liittymään. Suositus peilautuu paitsi liikenteellisiin seikkoihin myös hankkeen kokonaistaloudellisuuteen.

Esiselvityksen jälkeen hanke etenee mahdollisesti tarkempaan suunnitteluun sekä rahoituslistoille. Joko valtion väyläverkon investointiohjelmiin tai tulevan MAL-kauden kohteeksi.

Tai sitten selvitys jätetään pöytälaatikkoon, ja Vistalla odotellaan punaisissa valoissa ihan entiseen malliin.

”Vistan liikennevalo-ohjaus pois”, lausui jo Mäkinenkin ammoin


– Vistan liikennevalo-ohjaus pois, esitti valtuutettu Martti Mäkinen valtuustoaloitteessaan 8. kesäkuuta tänä vuonna.

Samalla Mäkinen totesi käyttäneensä monia kertoja Kravinkujan päässä sijaitsevaa uudehkoa kiertoliittymää ylittäessään valtatietä 110.

– Liikennöinti on ollut sujuvaa, ja ketään ei ole tarvinnut pysähtyä odottamaan normaaliliikenteessä. Kannatan ehdottomasti liikenneympyröitä Paimiossa, hän sanoi.

Mäkinen muistutti tehneensä jo aikaisemminkin aloitteen siitä, että Paimion Vistan liikennevalot poistetaan ja korvataan kiertoliittymällä.

– Ympyrän edut ovat moninaiset. Se on nähty myös suurissa kaupungeissa, joten miksei Paimiossakin.

Valtuustoaloitteensa Martti Mäkinen jätti yhden miehen valtuustoryhmänsä – eli ryhmä Mäkisen – nimissä.

Vaikea tietää varmuudella, onko Mäkinen Paimiossa koko ympyräidean isä, vai onko hanketta kenties viritelty samanaikaisesti myös kaupungin teknisessä toimessa. Tai että onko ELY ollut tahollaan aloitteellinen.

Ajatus on yhtä kaikki tarkastelemisen arvoinen. Varsinkin, jos ELY-keskus raottaa rahapussinsa nyörejä.

Paimion kaupunginhallitus merkitsi teknisen lautakunnan kiertoliittymä-selonteon viime viikolla tiedokseen.

Ja koska hanke on edennyt ELY:n tarkasteluun saakka, todettiin Martti Mäkisen valtuustoaloite loppuun käsittelyksi.