Odotettu ryhtiliike

0

Sauvon kunta aikoo tehdä energiapolitiikassaan merkittävän ryhtiliikkeen. Tarkoituksena on luopua lähivuosina kokonaan öljylämmityksestä kunnan kiinteistöissä.

Toimenpide on hyvä ja kannatettava. Joskin sille arvioidaan kertyvän hintaa yhteensä peräti 1,5 miljoonaa euroa.

Kunnat voivat kuitenkin saada valtiolta avustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja lämmitysmuodon muuttamiseen kestävämmäksi kunnan omistamissa kiinteistöissä. Avustus on suuruudeltaan 20–25 prosenttia hankkeen kustannuksista..

Sauvon kunnanhallitus sai eilen maanantaina tarkasteltavakseen talousarvioehdotuksen vuodelle 2023. Budjettikirjaan sisältyy esitys öljylämmityksestä luopumisesta asteittain vuosina 2023–2025.

Sauvon kunnan energiatehokkuustoimia käsiteltiin maanantain kokouksessa myös omana asiakohtanaan.

Rakennukset ja rakentaminen tuottavat kolmasosan Suomen ilmastopäätöistä. Vaihtaminen fossiilisesta öljystä kestävämpiin lämmitysmuotoihin on konkreettinen tapa vähentää päästöjä ja toteuttaa tavoitetta hiilineutraalista Suomesta 2035.

Nykyisessä hallitusohjelmassa on linjattu, että julkinen sektori näyttää esimerkkiä siirtymällä kestävämpään lämmitykseen vuoteen 2024 mennessä.

Sauvon kunta ja Sweco Oy sopivat viime maaliskuussa, että Sweco tekee esiselvityksen Sauvon kunnan kiinteistöjen öljyn käytön korvaamismahdollisuuksista ja energiatehokkuustoimenpiteistä.

Työssä on käyty läpi kiinteistöjen energiatehokkuustoimenpiteitä, lämmön talteenottomahdollisuuksia ja uusiutuvan energian hyödyntämispotentiaalia. Samalla on laskettu alustavat investointikustannusarviot, säätöpotentiaalit ja toimenpiteiden ilmastovaikutukset.

Raportti on päivitetty uusilla energianhinnoilla 13. lokakuuta 2022.

Vertailuun on otettu keskitetty pellettipolttolaitos terveysaseman, koulun, kirjaston, paloaseman ja Keskitalontien vuokra-asuntojen lämmittämiseen. Vaihtoehtoisena ratkaisuna on tarkasteltu erillisiä järjestelmiä jokaiselle kiinteistölle.

Eri lämmitysvaihtoehdoista mukana ovat maalämpö (varalämpönä joko öljy tai suorasähkö), ilma-vesilämpöpumput, poistoilmalämpöpumput sekä hake- tai pellettilämmitys.

Raportissa ei suositella kunnalle yhtä tiettyä lämmitysmuotoa, vaan kehotetaan minimoimaan vain yhteen lämmitysmuotoon tukeutumiseen liittyviä riskejä käyttämällä erilaisia lämmöntuotannon vaihtoehtoja.

Perttu Hemminki