Betonijätteitä Lietoon kuljettavan yrityksen toimitusjohtaja: “Ei kai tällaista saisi olla missään”

0
Aihekuva betoninmurskauksesta Topinojalla.

Totaalipurku Oy:n toimitusjohtaja Lauri Uussaari tiedostaa, että yrityksen toiminnasta ja meneillään olevasta ympäristölupahakemuksesta on Paimiossakin herännyt huoli ja nimenomaan siksi, että pelätään jos Paimionjokeen tulee vedenpuhtautta vaarantavia valumia.

– Ylipäätään jos tällaista toimintaa jonnekin kaavaillaan, taitaa tulla vastaan se, ettei saisi olla missään, hän kiteyttää ja korostaa, että toiminnassa kyse on kuitenkin kiertotalouden edistämisestä.

Hänen näkemyksensä on, että Elyn tekemä tutkintapyyntö ja määräys poistaa alueelle jo toimitettua betonijätettä on aiheeton.

– Koen, että olemme toimineet mara-asetuksen mukaisesti.

Hän sanoo myös, että yritys on tutkituttanut alueen vesinäytteitä, eikä niissä ole ollut mitään huolestuttavaa.

– Vesinäytteiden perusteella betonijätteestä ei ole liuennut, eikä tulekaan liukenemaan mitään vesistöön.

Paimion ympäristölautakunnan pohjaehdotuksessa nyt vireillä olevaa ympäristölupaa koskien todetaan, että mahdollisesten vesistövaikutusten torjunnasta on saatava parempi selvyys.

– Jos pääsemme toimintaa jatkamaan, niin tarkoitus on johtaa valumavedet viivästysaltaan kautta ja tarpeen tullen käytetään öljypuomeja, sanoo Uussaari.

Juvassuolla kyse on siis noin kolmen hehtaarin alueesta, johon betonijätettä tapauskohtaisesti joko siellä tai purkukohteessa murskaten ja pulveroiden tehdään kenttä, ja sitten myöhemmin kentällä voidaan jatkaa jätteen jatkojalostusta.

– Kyse on siis lajitellusta betonijätteestä, josta otetaan näytteet ja tutkitaan, ettei haitallisia aineita ole.

Totaalipurku Oy:n toiminta-alueeksi ilmoitetaan nettisivuilla Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alue, mutta Uussaari toteaa, että purkujäte Tarvasjoelle on tullut ja tulisi Turun alueelta.

Yritys työllistää parikymmentä työntekijää ja sen liikevaihto viimeksi päättyneellä kaudella oli 3,8 miljoonaa.