Pääkirjoitus: Paljon kysymyksiä

0

Ensimmäiset uutiset purkujätteistä Liedon puolella kiinnittivät huomiota, mutta eivät herättäneet Paimion vinkkelistä. Sittemmin tässä, kuten monessa muussakin asiassa, osoittautui, ettei kyse ole vain tarvasjokelaisten asiasta. Kuntarajoilla ei ole merkitystä, kun Paimionjoki virtaa hiljalleen kohti Paimionlahtea.

Betonijätteiden kierrätys suoalueella muutaman kilometrin päässä Paimionjoesta on iso asia. Vesi kun virtaa aina alaspäin. Aivan erityisesti tilanne koskettaa ja saattaa uhata niitä paimiolaisia jokilaakson viljelijöitä, joiden viljelmät käyttävät jokivettä kasteluun tai joiden pellot ulottuvat jokirantaan tai sen tuntumaan. Jos kasteluvesi pilaantuu tai sen laatu heikkenee, se on selvä ongelma.

Siksi pitää olla selvää, että Paimiossa on valvottava paikallisten viljelijöiden etua meneillään olevassa ympäristölupahankkeessa valppaasti ja tiukasti. Samalla tavoin pitäisi olla selvää, että tällaisen hankkeen pitää herättää myös Paimion seudun ympäristöyhdistys ja Paimionjokiyhdistys. Paimionjoen puhtaus on tärkeää myös virkistyskäytössä eli siten meille kaikille paimiolaisille.

Monet asiaa kommentoineet viestivät kuin yhdestä suusta, että ”on mennyt luotto viranomaisiin”. Onhan se hämmentävää, että Juvanrahkalle ylipäätään voitiin aloittaa betonijätteiden kuljetus ikäänkuin ”toimenpideilmoituksella” ja ilman, että paikan soveltuvuus tutkittiin. Maallikon mielestä vielä oudompaa on, että siellä suoalueella makaa nyt jätettä, joka olisi Elyn mielestä pitänyt jo poistaa, mutta niin ei käy, ellei Vaasan hallinto-oikeus päätä niin. Vaasassa asian käsittely voi viedä vielä toisenkin vuoden.

Samaan aikaan poliisi on tutkinut ympäristörikosta, ja jos siitä seuraa syytteitä, taas kuluu aikaa ennenkuin edetään käräjille.

Viranomaiskäsittelyssä olevaa ympäristölupaa pitää kuitenkin katsoa ikäänkuin kaiken ulkopuolelta. Sekin on kieltämättä outoa. Meneillään oleva valitusprosessi ja tutkinta pitäisi ”unohtaa”. Poliitikot onneksi tuppaavat keskenään puhumaan.

Kiertotalous on tärkeä asia, se on kiistatonta. Ja kuten täällä Paimiossakin hyvin nykyisessa maailmantilanteessa tiedetään, tuulivoima on yhä useamman mielestä ihan hyvä juttu, mutta ei omalla takapihalla. Totta on siis sekin, että kun kaikenlaista tässä maailmassa pitää paitsi rakentaa myös purkaa, se purkujäte pitäisi jonnekin saada ja kierrättää.

On ymmärrettävää, että tilanne on myös Totaalipurku Oy:n kannalta sitä vaikeampi mitä pidemmälle aika kuluu.