Paimion liikenteessä vuosittain noin 10 henkilövahinko-onnettomuutta

0
Paimion Ala-Vistalla liikenne on seesteisempää kuin Ylä-Vistalla, missä oppilaitokset ja huomattava korkeusero kasvattavat vaaratilanteiden todennäköisyyttä.

PAIMIO

Paimion tieliikenteessä tapahtuu vuosittain keskimäärin kymmenen henkilövahinko-onnettomuutta ja 21 omaisuusvahinko-onnettomuutta. Kyseessä ovat keskiarvoluvut vuosilta 2016–2020.

Henkilövahinko-onnettomuuksien määrä asukaslukuun suhteutettuna on Paimiossa korkeampi kuin maakunnassa ja koko maassa keskimäärin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Paimion alueen tieliikenteessä on menehtynyt kolme ihmistä, joista yksi taajama-alueen onnettomuuksissa.

Nuorten korkea riskiEdellä mainitut tiedot ja luvut käyvät ilmi viime keväisen Paimion kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelman loppuraportista.

Raportista käy lisäksi ilmi, että Paimiossa korostuvat – maakunnan ja koko maan keskiarvoon nähden – henkilöautolla liikkuneiden onnettomuudet. Myös mopoilijoiden osuus henkilövahingoista on maakunnan tasoa korkeampi.

Ikäryhmittäin tarkasteltuna selvästi korkein onnettomuusriski on Paimiossa 15–20-vuotiailla.

Paimion kaupungin alueella tapahtuvista tieliikenneonnettomuuksista aiheutuu yhteiskunnalle keskimäärin noin 4,2 miljoonan euron vuotuiset kustannukset. Niistä Paimion kaupungin osuus on noin 0,6-0,8 miljoonaa euroa/vuosi.

Liittymistä huoltaPaimiossa vuonna 2021 toteutettu liikenneturvallisuutta koskeva asukaskysely tuotti 353 vastausta. Niistä 294 liittyi vaaranpaikkoihin tai muihin ongelmiin. Loput 59 vastausta liittyivät onnettomuuksiin tai läheltä piti tilanteisiin.

Erityistä huolta ovat aiheuttaneet vaaralliset liittymät, turvattomat tienylitykset tai suojatien puute, korkeat ajonopeudet sekä jalankulku- tai pyöräily-yhteyksien puuttuminen.

Paimiossa korostuivat koko seudun keskiarvoa enemmän erityisesti turvattomat liittymät sekä jalankulku- ja pyöräily-puutteet.

Eniten huolestunutta palautetta saivat seuraavat kohteet: 1) Kravinkujan, maantien 110 ja Sauvontien liittymäalue. 2) Kaaritien ja Alvar Aallon tien risteys. 3) Kravinkujan ja Paimiontien risteysalue.

Kahteen ensiksi mainittuun risteykseen on jo toteutettu uusi kiertoliittymä. Kravinkujan ja Paimiontien risteys saa kiertoliittymän ensi vuonna.

Paimio on siis ollut viime aikoina hyvin hereillä liikenneturvallisuusasioissa.

Nollavuosi?Liikenneturvallisuutta koskeva seudullinen visio on, että tieliikenteessä kuolleiden määrä vähenee jatkuvasti Turun ympäryskuntien alueella.

Visioon sisältyy, että vuoteen 2030 mennessä Turun ympäryskuntien tieliikenteessä saavutetaan ensimmäisen kerran nollavuosi, eli ei yhtään kuollutta liikenteessä.

Tavoitteena on myös, että henkilövahinko-onnettomuuksien määrä laskee alle koko maan keskiarvon ja että kestävien kulkumuotojen osuus seudun asukkaiden liikkumisessa kasvaa.

Liikenneturvallisuustyön painopistealueet ovat Turun seudulla seuraavat:

Nuorten liikenneturvallisuus paranee. Nopeusrajoituksia noudatetaan paremmin. Päihdeonnettomuuksien määrä vähenee. Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuus paranevat. Risteysalueiden turvallisuus kohenee.

FAKTAKunnan on tarjottava kuntalaisille edellytykset tehdä vastuullisia ja turvallisia liikkumisvalintoja.

Paimiossa liikenneturvallisuustyötä ideoi ja koordinoi monialainen liikenneturvallisuusryhmä.

Paimion liikenneturvallisuussuunnitelmassa pääpaino on lähivuosissa.

Konsulttina on ollut Ramboll Finland Oy.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella on tavoitteena, että jokaisella kunnalla on ajantasainen suunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Ajonopeudet alas, tienylitykset ja risteykset turvallisemmiksiPaimion liikenneturvallisuussuunnitelmassa on 39 parannuskohdetta. Esitettyjä toimenpiteitä on 48.

Toimenpiteistä valtaosa kytkeytyy ajonopeuksien rauhoittamiseen, tienylitysten turvallisuuden parantamiseen ja risteysturvallisuuden parantamiseen.

Toimenpide-ehdotusten kokonaiskustannusarvio on noin 2,2 miljoonaa euroa. Osa kustannuksista tarkentuu vasta jatkosuunnittelussa.

Kolme kategoriaaTärkeimmät toimenpiteet on jaettu kolmeen kiireellisyysluokkaan:

Kiireellisyysluokka 1 (vv. 2022-2024). 16 toimenpidettä yhteiskustannuksin 50 100 euroa.

Kiireellisyysluokka 2 (2025-2028). 18 toimenpidettä, joiden yhteishinta on piirun vaille miljoona euroa.

Kiireellisyysluokka 3 ajoittuu vuosille 2029-2032 käsittäen 14 toimenpidettä yhteishintaan 1 133 000 euroa.

KiireellisimmätYkköskiireellisyysluokassa merkittävimpiä kaupungin ja ELY-keskuksen edistettäviä toimenpiteitä ovat:

Sovitut nopeusrajoitus-, liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset koko kaupunkia koskien (ELY ja kaupunki)

Sukselantien, Veikkarintie ja Vanhan Turuntie liittymä: selvitetään tietä ylittävien koululaisten lukumäärä ja tuloksen pohjalta tehdään johtopäätökset tarvittavista toimenpiteistä. Jos käyttäjiä on paljon, voi kyseeseen tulla suojatien keskisaarekkeen rakentaminen myöhemmässä vaiheessa (ELY ja kaupunki).

Välitie, ladun kohdan suojatie: hidasteen rakentaminen Neitsytlammentien tai ladun kohdan nykyisen suojatien kohdalle. Selvitettävä kumpi on käytetympi yhteys (kaupunki).

SeuraavatErillistarkastelun laatiminen tonttikatuverkon 30 km/h kohteiden kartoittamiseksi ja toteuttamiseksi koko kaupungin osalta.

Mt 2343 (Alvar Aallontie) / Hanhijoentie / Mustankorventie liittymä: suojatien keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle.

Mt 2343 (Kalevantie), Kyysilän entisen koulun kohta: suojatien poistaminen (keskisaareke ja ylityspaikka jätetään).

Mt 2352 (Kaaritie), Teollisuustien liittymä (Tokmanni): seurataan Tokmannin liittymän tilannetta (pohditaan väistötilan rakentamista ja/tai liittymähaaran parantamista).

Mt 2341 (Sukselantie), väli Paimiontie–Sievola: jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen.

Vistantien / Alvar Aallon tien / Valkojantien liittymä: korotetun liittymäalueen rakentaminen ja samalla liittymäalueen kaventaminen.

Valkojantien ja Timperintien liittymä: suojatien keskisaarekkeen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle.

Vanha Turuntie, Eskolantien viereinen suojatie: suojatien keskisaarekkeen tai hidasteen rakentaminen nykyisen suojatien kohdalle.

Jokelan koulun kohta, Vanha Turuntie: koulun liittymän kaventaminen ja suojatien lyhentäminen.

Vistantie, kirkon kohta: hidasteen rakentaminen kirkon tai koulun kohdan nykyisen suojatien kohdalle.

Välitien ja Neitsytlammentie liittymä: hidasteen rakentaminen Neitsytlammentien tai nykyisen suojatien kohdalle.

Maurizintie, Kriivarin koulu: jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Maurizintien varteen (sis. hidasteen koulun kohdan suojatielle).

Mustankorventien ja Saarmäentien liittymä: suojatien merkitseminen ja suojatien odotustilan rakentaminen.

Valkojantie: selvitetään koululaisreitit ja turvattomat tienylityskohteet ja tulosten pohjalta laaditaan tarvittavat toimenpiteet.

Kotipolku, nykyisen suojatiekavennuksen kohta: hidasteen rakentaminen.