Paimionjoen virtaamista perusteellinen selvitys – Riittääkö vesi?

0
Askalan voimalaitospato pidättää vedet.

PAIMIONJOKI Paimionjoelle on tekeillä ympäristövirtaamaselvitys. Sen tarkoituksena on määritellä, mikä on vesiluonnon hyvinvoinnin kannalta riittävä virtaama Askalan voimalaitoksen alapuolisessa joen osassa.

Selvitys on ensimmäinen laatuaan Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Paimionjoen ympäristövirtaamaselvityksen toteuttavat Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Toimeksiantajana on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut -yksikkö.

Ajan hermolla


Asiassa ollaan ajan hermolla, sillä Suomessa eletään nyt ympäristövirtaamien etsikkoaikaa. EU on kehottanut Suomea jo kaksi kertaa turvaamaan voimalaitosjokien ympäristövirtaamat ja huolehtimaan kalankulun mahdollisuuksista ympäristöluvissa.

Selvitysyössä huomioidaan myös muiden vedenkäyttömuotojen tarpeet. Näin saadaan laaja kokonaiskuva ympäristövirtaaman mahdollisuuksista Paimionjoessa.

Ympäristövirtaamaselvityksen kenttätöitä on tehty Paimionjoen alaosalla syksyllä 2021 sekä kuluneen kesän aikana.

Joesta on mitattu veden pinnan korkeuksia eri virtaamatilanteissa, tutkittu joenuoman pohjan laatua ja kuvattu uomaa dronella.

Riittääkö vesi?


Kertyneen materiaalin sekä eri kalalajien tunnettujen elinympäristövaatimustietojen perusteella laaditaan elinympäristömalli, jossa tarkastellaan kuinka paljon joen alaosalla on lohen, taimenen ja vaellussiian eri kehitysvaiheille sopivaa elinympäristöä.

Käytännössä kyse on pitkälti siitä, että kuinka paljon vettä tarvitaan, jotta näiden lajien lisääntyminen ja poikastuotanto olisi mahdollista Paimionjoen alaosalla.

Eräs keskeinen kysymys on siis, riittääkö Paimionjoen vesi kaikille tarvitsijoille?

Tervetuloa työpajaan


Selvityksen toinen osa on ns. Building Block -metodilla toteutettava työpaja, jossa pohditaan kalatalouden lisäksi myös muun ekosysteemin ja muiden vesistönkäyttömuotojen tarpeita Paimionjoella.

Työpaja on avoin kaikille vedenkäyttäjille. Se pidetään Paimion kaupungintalon Paimiosalissa 7. lokakuuta kello 8.30–12.00.

Työpajan tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet ovat nähtävillä Paimionjoki-yhdistys ry:n nettisivuilla osoitteessa https://www.paimionjoki.fi/ajankohtaista .