Paimiosta tulee myös KETS-kunta– Energiansäästötavoite asetettiin vuoteen 2025

0

PAIMIO

Paimion kaupunginhallitus päätti viime keskiviikon kokouksessaan, että Paimion kaupunki liittyy vuosia 2017–2025 koskevaan ”Kunta-alan energiatehokkuussopimukseen”. Kyseinen sopimus tunnetaan lyhenteellä KETS.

Päätös oli teknisen lautakunnan esityksen mukainen.

Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla vuosina 2017–2025.

Varsinainen sopimus solmitaan Energiaviraston kanssa. Sopimuksen myötä liittyjä – tässä tapauksessa Paimio – asettaa vuodelle 2025 energiasäästötavoitteen, joka vastaa 7,5 prosenttia liittyjän energiankäytöstä.

Vapaaehtoisilla energiatehokkuussopimuksilla pyritään saavuttamaan Suomelle EU:n tasolta asetetut energiankäytön tehostamistavoitteet.

Energiansäästö tukee kasvihuonepäästöjen vähentämistä ja edistää osaltaan huoltovarmuutta energiaomavaraisuuden osalta.

Kuuluu Hinku-kriteereihin


Paimion kaupunki on kaupunginvaltuuston päätöksellä liittynyt Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen vuonna 2019. Tuolloin Paimio sitoutui täyttämään niin sanotut Hinku -kriteerit.

Hinku-verkoston johtoryhmässä päätettiin vajaa vuosi sitten, että Hinku-kriteereissä esitetyt toimet tulee ottaa käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä – Hinku-verkostosta erottamisen uhalla.

Eräs verkoston vaatimista kriteereistä on liittyminen edellä mainittuun kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS) vuosille 2017-2025.

Paimiossa KETS-sopimukseen liittymistä on käsitelty kuluvan vuoden aikana muun muassa Kestävän kehityksen -työryhmässä.

Kyseinen työryhmä on puoltanut Paimion liittymistä KETS-sopimukseen.

Paimion kaupungin viranhaltijat ovat viime aikoina osallistuneet useaan työpajaan liittyen KETS-sopimuksen käytännön toteuttamiseen.