Työttömyysaste laski, työtä tarjolla vähemmän

0

PAIMIO,SAUVO,KAARINA

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 19 800 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä on syyskuussa normaalitrendin mukaisessa laskussa. Syyskuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä elokuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 700 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 1 600 henkilöllä, mutta hiukan verkkaisemmin kuin koko maassa yleisesti. Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 600 (32%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,6% eli 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli niukasti pienempi kuin koko maassa (8,8 %). Syyskuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (-10%). Vakka-Suomessa työttömien määrä taas kasvoi selkeästi (+21%).

Työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (9,0%) sekä Turun kaupungissa (11,7%). Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa (5,7%) sekä kunnista Sauvossa (2,5%). Paimiossa työttömyysaste oli syyskuussa 3,9 ja Kaarinassa 5,1%. Lomautettuja työntekijöitä Sauvossa ei ollut lainkaan ja Paimiossakin vain 11.

Varsinais-Suomen eri seutukuntien tilanne vaihteli merkittävästi purettuna eri työttömien ryhmiin. Negatiivisimmalta kehitys näytti syyskuussa ulkomaalaisten työttömien kohdalla. Yli 50­- vuotiaiden, nuorten ja jopa pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden kohdalla tilanne parani. Naisten työttömyys väheni

Syyskuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 6 400 kappaletta eli jopa 10 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 24 000 kpl eli käytännössä saman verran kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna syyskuun aikana 15 100 kappaletta, joista 7 900 oli uusia, syyskuun aikana avautuneita työpaikkoja.

Lokakuussa työttömien työnhakijoiden ja lomautettujen määrä laskee normaalivuosina jonkin verran syyskuuhun verrattuna.