Vain annettu ääni vaikuttaa

0

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkaa tänään tiistaina. Äänestäjät voivat etsiä itselleen sopivaa ehdokasta vaalikoneessa osoitteessa seurakuntavaalit.fi

Seurakuntiin nimittäin valitaan nyt valtuutettuja, jotka hyvin todennäköisesti tekevät päätöksiä aika mullistavistakin asioista. He voivat ratkaista, että kirkot otetaan uudella tavalla laajan uudistuvan seurakuntatyön toimipaikoiksi, eikä vain ennestään tuttujen kirkkotapahtumien. Lähiseudulla Liedossa kirkko on kokenut jo ison muutoksen. Piikkiössäkin mietitään kirkkosalin käyttöä uudella tavalla.

Tulevat päättäjät joutuvat edelleen konkreettisesti kohtaamaan myös sen, että jos kirkko tai kotiseurakunta linjaa tekemisiään yleisen tahdon vastaisesti, kirkosta eroaminen kiihtyy ja samalla kasvavat talouden haasteet. Evankelisluterilainen kirkko kaipaa kipeästi apua jäsenkatoon. Ratkaisut voivat tapahtua nimenomaan paikallisessa seurakuntatyössä, jos seurakunta on aidosti lähellä ihmisiä ja huomioi herkästi, mitä toimintaa ja millaista tukea ihmiset omalta seurakunnalta tarvitsevat.

Kirkon sisällä on sekä vanhoillisia, vanhaan toimintaan ja -tapoihin sitoutuneita päättäjiä että toisaalta uusia toimintatapoja esiin nostavia liberaaleja, jotka uudistaisivat toimintaa merkittävästi enemmän. Seurakuntavaalien vaalikoneessa kiperimmät kysymykset liittyivät samaa sukupuolta olevien kirkolliseen vihkimiseen, varojen käyttämiseen ja siihen, mitä seurakunta tilaisuuksissaan tarjoaa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että yksittäinen seurakunnan valtuutettu ei ratkaise sitä, vihitäänkö sateenkaaripariskunta kirkossa, vaan hän äänestää kuka tästä asiasta päättää kirkolliskokouksessa. Ehdokkaan kanta antaa siis suuntaa, muttei ole ratkaiseva. Jos näissä tulevissa seurakuntavaaleissa seurakuntiin tulee selvä enemmistö sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyjiä, on toki todennäköistä, että he valitsevat samanmielisiä myös kirkolliskokoukseen vuonna 2024. Kirkkolain muuttaminen vaatii kuitenkin aina kolmeneljäsosan enemmistön.

Ja toisaalla, kyllä se tuntuisi kummalliselta, jos seurakunnan valtuusto linjaisi, mitä jäsenet kirkon tapahtumissa suuhunsa laittavat.

Viisasta lie monissa asioissa kulkea keskitietä, tarjota vaihtoehtoja, ja kuunnella uusia nousevia ajatuksia.

Sen paikalliset valtuutetut kuitenkin konreettisesti ratkaisevat, miten seurakunta toimii, keitä se auttaa ja palvelee, ja millaisilla voimavaroilla työtä tehdään. Seurakuntavaalit ovat perusdemokratiaa, jossa vain annettu ääni vaikuttaa.