Ankkalampi tyhjennetään ensi syksynä, että vieraslajit saadaan pois

0
Ankkalammen tyhjennykseen tuli lupa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta.

PAIMIO

Paimion Ankkalampi tyhjennetään vieraslajien hävittämiseksi. Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi luvan tyhjentämiselle ja tarvittaessa myös kahden kemikaalin käytölle. Paimion kaupunki esitti hakemuksessaan, että tyhjennys tapahtuisi ensi syksynä. Siihen asti lampi on vielä virkistyskäytössä.

Ankkalammesta poistetaan kiehkuravesirutto ja aurinkoahven, jotka ovat haitallisia vieraslajeja. Kasvusto muodostaa vapaasti levitessään laajoja kasvustoja, ja aurinkoahvenet lisääntyvät nopasti ja vievät aggressiivisena lajina elintilaa muilta lajeilta.

Lammen vesi on tarkoitus pumpata hiekka- ja maastosuodatuksen kautta ojalinjaan, joka laskee Paimionjokeen. Kiehkuravesiruttokasvustot kerätään pois mahdollisimman tarkkaan. Hankkeen onnistumisen varmistamiseksi Ankkalammen pohjasta poistetaan sedimenttiä. Aurinkoahventen poistoon voidaan käyttää sähkökalastusta ja kemikaalia, joka on tarkoitettu kalojen hävittämiseen.

– Kemikaalit ovat kalojen hävittämiseen tarkoitettu rotenoni ja veden kirkastamiseen on annettu lupa käyttää alumiinikloridia, selventää ympäristöneuvos Erja Tasanko .

Hän tarkentaa, että kaupungilla on lupa näitä käyttää, mutta on luvan saajan, eli kaupungin omassa harkinnassa käytetäänkö niitä.

Kaikki syntyvät jätteet toimitetaan paikkaan, jolla on asianmukainen lupa vastaanottaa kyseistä jätettä.

Jos kunnostus käynnistyy ensi syksynä, ja lammessa käytetään kemikaaleja, niin Ankkalampi on pois virkistyskäytöstä ainakin yhden uimakauden eli kesän 2024.

– Tähän tietenkin vaikuttaa se, miten nopeasti lampi täyttyy uudelleen ja miten nopeasti kemikaalit poistuvat, arvioi Tasanko.

Hankkeen vaikutuksia tarkkaillaan muun muassa vesinäyttein. Aluehallintovirasto on lisäksi lupapäätöksissä määrännyt useista toimenpiteistä, kuten esimerkiksi kaivumassojen peittämisestä kuljetuksen ajaksi. Sillä estetään vieraslajien leviäminen hankkeen aikana.

Paimion kaupungin ensi vuoden budjetissa on useamman sadan tuhannan euron määräraha lammen puhdistukseen.