Ikäasumisen hanke antoi pohjaa C-talon suunnittelulle Paimiossa

0
Ikäasumisen hankkeen päätösseminaari pidettiin keskiviikkona Paimio-salissa. Hanketyöntekijä Heidi Kervinen kertoi paikalla hankkeen tuloksista ja Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo C-talon suunnitelmasta.

PAIMIO

Ikäasumisen hanke, joka on matkan varrella kantanut myös nimeä  Ehtookonnun hyvinvointikortteli -hanke on tullut päätökseen Paimiossa. Sen myötä on luotu iäkkäiden palveluiden ja toiminnan suunnitelma, joka auttaa myös Paimion Palvelukeskussäätiön tulevan kolmannen ikäihmisten asumiseen tarkoitetun kerrostalon, eli niin sanotun C-talon rakennusprojektissa. 

– Hankkeen aikana on voitu kokeilla sellaisia palveluita ja toimintamuotoja, joita sitten siellä C-talossa voidaan toteuttaa, hanketyöntekijä  Heidi Kervinen kertoo.

Ikäasumisen hankkeessa, niin kuin myös tulevassa C-talon rakentamisprojektissa on korostettu iäkkäiden aktiivista toimijuutta ja kotona asumisen tukemista. C-taloon on tulossa erityisesti välimuotoisen asumisen palveluita.

– Välimuotoisella asumisella tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa ikääntynyt tarvitsee kotihoidon palveluita, mutta muuten pärjää vielä kotonaan, Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo sanoo.

Toimintaa ja yhteistyötäIkäasumisen hanke alkoi vuosi sitten kesällä ja Heidi Kervinen aloitti hanketyöntekijänä elokuussa. 

Hän kertoo, että hankkeen puitteissa on järjestetty paljon erilaista toimintaa iäkkäille. 

– Kohtaamiset ovat tapahtuneet pääasiassa pienryhmissä, mikä onkin toiminut hyvin korona-aikana. Kohtaamisissa on ollut aina mukana keskimäärin 13 ihmistä, Kervinen kertoo.

Vuoden aikana on järjestetty muun muassa parvekekonsertteja, parvekejumppia sekä Elävän musiikin kahvila. Toimintaa on järjestetty yhteistyössä kaupungin muiden toimijoiden kanssa – ja tällaiseen yhteistyöhön halutaan jatkossakin panostaa.

Esimerkiksi Elävän musiikin kahvilassa oli elävästä musiikista vastaamassa Paimion opisto ja kahvilassa avustivat Vistan koulun kotitalousoppilaat sekä 4H-kerholaiset. 

Yhteisöllistä asumistaIkäasumisen hanke päättyi marraskuussa sen saaman Ympäristöministeriön rahoituksen päättyessä. 

Paimion Palvelukeskussäätiön hallituksen puheenjohtaja Jarmo Heimo kertoo, että hanke on edistänyt ja auttanut C-talon suunnittelussa, sekä avannut ymmärrystä siitä, millaisia vanhusväestön todellisia toiminnallisia tarpeita Paimiossa on.

Rakentamisessa panostetaan ennen kaikkea yhteisölliseen asumiseen ja asukkaiden omaan aktiiviseen toimijuuteen. Tarkoitus on suunnitella rakennuksiin erillisten asuntojen lisäksi myös paljon yhteistä oleskelutilaa. 

Myös piha-alueen suunnittelu on tärkeää. Ikäasumisen hankkeen puitteissa Turun AMK:n fysioterapeuttiopiskelijat tekivät opinnäytetyönään suunnittelua C-talon pihapiiriksi. Heino kertoo, että tätä voidaan käyttää pohjana tulevalle suunnittelutyölle.

– Pihasta tulee suojainen ja virikkeellinen – sellainen, mikä kannustaa asukkaita aktiivisuuteen, Heimo sanoo.

Yhteisöllisyyden ja virikkeellisyyden lisäksi C-talossa tullaan panostamaan terveellisiin rakennusmateriaaleihin, esteettömyyteen, asuntojen muunneltavuuteen ja kestävyyteen.

– Asuntoihin suunnitellaan sellaisia väliseiniä, joita voi isomman asunnon tarpeessa helposti purkaakin. Kestävyystavoite on puolestaan sata vuotta, Heimo sanoo.

C-taloC-talolla tarkoitetaan Paltanpuiston läheisyyteen rakennettavaa kolmikerroksista, iäkkäille suunnattuja asuntoja sisältävää rakennusta.

C-taloon tulee 18 välimuotoista asuntoa, kaksi ryhmäasuntoyksikköä, joista molempiin neljä asuntoa sekä kymmenen intervalliasuntoa omaishoidon piirissä oleville asiakkaille. 

Rakentamisen laajuus tulee olemaan 2700–2800 km² ja kustannusarvio 7,8 M€.

Rakentamiseen on haettu ARA-rahoitusta 30.4.

Alustavan aikataulun mukaan suunnittelutyö toteutetaan ensi vuoden keväällä, urakkakilpailu toukokuussa ja rakentaminen ajoittuisi ajalle 7/2023–12/2024.

Kiinteistön taustalla on Paimion Palvelukeskussäätiö, jonka hallitukseen kuuluu Paimion kaupungin, Paimion Yrittäjien, SPR Paimion ja Paimion Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen edustajat.

Paimion Palvelukeskussäätiö omistaa Paltanpuiston palvelukeskuksen, sekä sen läheisyydessä olevat Ehtookonnun rivitalot, Senioritalo A:n ja Senioritalo B:n. Näiden lisäksi sille kuuluu Koskelan ryhmäkoti.

C-talo rakennetaan purettavien Ehtookonnun rivitalojen paikalle.