Liikuntahallille Paimiossa myös valtuuston hyväksyntä – “Huolellisella suunnittelulla selviämme varmasti kustannuksista”

0
Sisäliikuntahallia on kaavailtu Paimiossa Urheilupuistoon jäähallin viereen, nykyisen metsäniemekkeen paikalle.

Nyt kolmelle seuraavien vuosien suurinvestoinnille on myös Paimion kaupunginvaltuuston sinetti: Oinilaan nousee julkinen päiväkoti, Kriivarin koulu kaksisarjaistetaan ja Urheilupuistoon kohoaa liikuntahalli. Marssijärjestyksessä ensimmäisenä on Oinilan päiväkoti, jolle on varattu vuosille 2023–2024 yhteensä kolmen miljoonan euron määräraha, 1,5 miljoonaa kummallekin vuodelle. Siten Oinilassa uuteen päiväkotiin voitaisiin ottaa ensimmäiset lapset vastaan jo loppuvuodesta 2024.

Kriivarin koulun uudisrakennus olisi puolestaan suunnittelussa ensi vuonna, ja sen rakentaminen ajoittuisi vuosille 2024–2025. Tavoite on, että uudisrakennus valmistuisi nykyisen koulurakennuksen viereen lukuvuodeksi 2025–2026, jonka jälkeen nykyinen Kriivarin koulurakennus remontoitaisiin vuosien 2025 ja 2026 aikana. Siten Kriivarin koulun kaksisarjaistaminen olisi mahdollista lukuvuodesta 2026–2027 alkaen.

Liikuntahalli jakoi mielipiteet

Samalla aikataululla Kriivarin koulun uudisrakennuksen kanssa etenisi Urheilupuiston liikuntahalli, jonka toteutumisesta seurasikin keskiviikon valtuustoillan kiivain keskustelu.

Kokoomuksen Sanna-Maija Ansio esitti, että päätös liikuntahallin rakentamisesta pitäisi lykätä vuodella, ja katsoa tilanne uudestaan ensi syksynä.

– En vastusta liikuntahallia sellaisenaan, mutta tähän taloustilanteeseen ja epävarmuuteen kustannus on aika iso. Täytyy muistaa, että meillä on tässä nyt paperilla kolme aika isoa rakennushanketta. Esitän, että liikuntahallin suunnittelua lykätään vuodella eteenpäin, jotta tiedämme paremmin, minkälaisia tulevien vuosien kustannukset tulevat olemaan ja miten maailma seuraavan vuoden aikana muuttuu.

Ansion puheenvuoron jälkeen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markus Kaarlela (kok.) piti oman puolustuspuheenvuoronsa.

– Liikuntahalli tukisi sekä satojen nuorten harrastusmahdollisuuksia iltaisin että myös koululiikunta hyötyisi. Jos emme uskalla tänä vuonna tehdä päätöstä, en näe, että uskaltaisimme ensi vuonnakaan. Huolellisella suunnittelulla selviämme varmasti kustannuksista.

Kokoomuksen rivit rakoilivat

Merkille pantavaa oli, että valtuustoryhmistä kokoomus oli lopulta se, jonka rivit rakoilivat liikuntahalliasiassa selvimmin. Myös ryhmä Mäkisen Martti Mäkinen sekä sosiaalidemokraattien Sari Murto penäsivät lisäkeskustelua aiheen ympärillä ennen äänestystä.

Mäkistä haittasi erityisesti se, että arvioissa 4–7 miljoonan euron projektiksi mallailtu liikuntahalli on alustavasti suunniteltu rahoitettavaksi leasing-mallilla.

– Se on hyvin yksinkertaista: jos ei ole rahaa, ei voi rakentaa. Leasing on huonoin rahoitusmalli mitä löytyy. Minä siirtäisin tätä projektia ainakin viisi, mieluummin kymmenen vuotta eteenpäin, Mäkinen tuumi.

Murto puolestaan halusi nostaa keskusteluun vielä sekä nykyisen Vistan koulukeskuksen 2-salin laajentamisen että myös yksityisen rahoituksen liikuntahallia suunniteltaessa.

– Kannatan Ansion esitystä ja yksinomaan perusteena ovat taloudelliset syyt. Tässä on tulossa aika iso sote-myllerrys ensi vuonna ja emme vielä tiedä, miten se tulee vaikuttamaan Paimion talouteen, Murto muistutti.

”Onko se hyvää säästöä?”

Nuorisovaltuuston vahvasti liikuntahallia tukevan kannan valtuuston kokoukseen toi Niklas Kallio.

– Jo nyt iso osa liikuntatunneista on vain hölkkälenkkejä, koska saleissa ei ole tilaa riittävästi. Nuorison näkökulmasta voin sanoa, että halli todellakin tarvitaan Paimioon pikaisesti. Onko se sitten hyvää säästöä, jos sen ajan mitä nuoriso voisi harrastaa liikunnan parissa, käytetään mopoilemalla Vistalla, hän kysyi.

Lopulta kaupunginvaltuusto äänesti siitä, lykätäänkö hallin suunnittelupäätöstä vuodella vai toteutetaanko suunnittelu jo ensi vuoden aikana. 35 äänioikeutetusta 14 kannatti asian lykkäämistä ja 21 puolestaan talousarvioesityksessä pitäytymistä.

Siten liikuntahallin suunnittelu Paimion Urheilupuistoon alkaa heti ensi vuonna, ja rakentamaan päästään suunnitelman mukaisesti vuoden 2024 alussa.

Kulttuurituottaja vakituiseksi – Erityisopettaja putosi pois

Paimion kaupungin talousarvio meni suurten tulevien vuosien investointien takana pitkälti läpi sellaisena, jollaisena se oli lähtenyt kaupunginhallitukselta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Pieniä muutosehdotuksia ja viilauksia kuitenkin tuli, ja niistä mainittavimmat olivat kulttuurituottajan tehtävän vakinaistaminen ja erityisopettajan palkkaaminen Kriivarin kouluun määräajaksi elokuusta 2023 samaisen vuoden loppuun asti. Muutosehdotukset valtuustolle esitteli ryhmpuheenvuorossaan Tomi Nieminen (vas.).

– Miten on kulttuurin laita? Sieltä talousarvio on nipistämässä resursseja entistä ahtaammalle. Toivottavasti muistamme kuntastrategiamme vision, että vuonna 2026 Paimio on maakunnan vetovoimaisin kaupunki, joka tunnetaan kulttuuristaan ja laadukkaista palveluistaan. Vai tuleeko tunnettuus siitä, että kulttuuria ei ole? Vai että sitä on niin vähän, että se on helppo tuntea? Nieminen kysyi.

Äänetysten jälkeen kulttuurituottajan tehtävän vakinaistaminen hyväksyttiin äänin 21–14. Päätös tietää samalla sitä, että talousarvioon palautetaan 8 478 euron määräraha tehtävän vakinaistamiseksi.

Sen sijaan Kriivarin koulun erityisopettajapalkkaus ja siihen toivottu runsaan 19 000 euron määrärahan palauttaminen talousarvioon kaatui äänestyksessä lukemin 20–15.