Sauvo linjaa maa- ja asuntopolitiikkaa

0
Merellisyydestä halutaan luoda Sauvolle uusi varteenotettava valttikortti.

SAUVO

Sauvon kunnanhallitus on käynnistänyt Sauvon kunnan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman laatimisen. Kyseisen ohjelmatyön tavoitteena on luoda pitkäjänteiset linjaukset maa- ja asuntopolitiikan harjoittamiseen Sauvossa. Varsinaisten tavoitteiden asettaminen on tarkoitus tehdä vasta laajan kuulemiskierroksen ja keskustelun jälkeen.

Kunnanhallitus päätti lähettää ohjelmaluonnoksen lausuttavaksi 13.2.2023 mennessä tekniselle- ja ympäristölautakunnalle, sivistyslautakunnalle, Sauvon Vesihuolto Oy:n hallitukselle, Kiinteistö Oy Sauvon asuntojen hallitukselle, Sauvon vanhustenkotiyhdistyksen hallitukselle, elinvoimatoimikunnalle, vapaa-ajan asukkaiden toimikunnalle, nuorisovaltuustolle, vanhus- ja vammaisneuvostolle, MTK Sauvo-Karunalle ja Sauvon Yrittäjät ry:lle.Samalla hallitus pyysi edellä mainittuja tahoja ottamaan vapaamuotoisessa lausunnossaan kantaa ohjelmaan – sekä oman toimivaltansa näkökulmasta että yleisesti.

Kunnanhallitus toivoo myös ideoita ja näkemyksiä siitä, miten Sauvon asuinalueita voitaisiin tulevaisuudessa kehittää kaavoituksen, maankäytön, tonttivarantojen ja asuntorakentamisen keinoin.

Sauvon valtuusto päätti kunnan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman laatimisesta vuoden 2022 talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Ohjelman pitää tukea kuntastrategian mukaista väestönkasvun tavoitetta.