Totaalipurku katsoo joutuneensa syyttä silmätikuksi – Toimitusjohtaja korostaa, että betonimurskeen käyttäminen suoalueella ei ole kielletty

0
Oheisessa kartassa näkyy suunnitellut kierrätysaseman paikka suhteessa Paimionjokeen ja mm. Alanteen tilaan.

TARVASJOKI Totaalipurku Oy:n toimitusjohtaja Lauri Uussaari kokee, että häntä ja hänen yritystään on syyllistetty perusteettomasti Liedon Juvanrahkalla sijaitsevan kiinteistön maanrakennustöistä. Uussaari toteaa tiedotusvälineille toimittamassaan tiedotteessa, että yritys on joutunut syyttä ely-keskuksen hampaisiin, median riepottelemaksi ja ympäristörikostutkinnan kohteeksi.

Yrityksen toimet Juvanrahkalla ovat synnyttäneet voimakasta vastustusta Tarvasjoella Liedossa ja myös naapurissa Paimiossa. Ely pyörsi aiemman varastointikentälle antamansa MARA-ilmoituksen mukaisen lupapäätöksen, vaati murskeen poistamista tontilta ja teki tutkintapyynnön poliisille.

Uussaari sanoo haluavansa ensin selvittää, aiheuttaako materiaalin käyttö oikeasti ympäristön pilaantumista. Siksi yritys valitti elyn päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Hän korostaa, että betonimurskeen käyttäminen suoalueella ei ole kielletty, eikä MARA-lomakkeessa alueen luontotyyppiä edes kysytty.

Yrityksen Insinööritoimisto Gradientilla teettämässä ympäristöriskianalyysissä todetaan, että Totaalipurku Oy:n toistaiseksi tekemät toimenpiteet Juvanrahkan kiinteistöllä eivät aiheuta ympäristöriskejä lyhyellä tai pitkällä aikavälillä. Lähin luokiteltu pohjavesialue sijaitsee kuuden kilometrin etäisyydellä kiinteistöltä, eikä lähialueella sijaitse talousvesikaivoja.

Totaalipurku Oy on hakenut aluehallintovirastolta myös ympäristölupaa jätteenkäsittelyyn tarkoitettua varastointikentän perustamista varten. Uussaaren alkuperäisen suunnitelman mukaan Juvanrahkan kierrätysalueelle tuotaisiin kierrätettävää ja pääasiallisesti valmiiksi lajiteltua purkujätettä. Käsittelyn jälkeen materiaalit välivarastoidaan ja toimitetaan myöhemmin uusiokäyttöön. Asbesti ja muut haitta-aineet poistetaan purettavista rakennuksista ennen varsinaista purkuvaihetta ja toimitetaan suoraan ongelmajätteiden kierrätykseen. Jos purkuvaiheessa havaitaan haitta-aineita, ne pakataan suursäkkeihin ja säilytetään kierrätysasemalla lukitussa kontissa.

Liedon kaupunginhallitus palautti toimintaa koskevan ympäristölupalausunnon uuteen valmisteluun viime viikolla.

– Yritys on pyrkinyt toimimaan oikein ja ympäristöä kunnioittaen. Tuntuu oudolta, että kierrätystoiminnan puolesta puhutaan kaikkialla, mutta sen toteuttamisesta tehdään niin kovin vaikeaa. Syytettynä oleminen stressaa henkilökohtaisesti paljon, ja mustaahan tämä yrityksenkin mainetta, Uussaari sanoo.