Kotimyyntiin tulee vuodenvaihteessa tiukennuksia: vaatii kirjallisen hyväksynnän

0

Kotimyynnin kuluttajansuojaan tulee tärkeitä parannuksia. Käytännössä kaupan peruuttamisoikeus laajenee, kun myyjä on tullut paikalle ilman kuluttajan pyyntöä. Myös myyjän tiedonantovelvollisuus tiukentuu.

Lakimuutoksella pyritään kitkemään viime vuosina yleistyneitä kotimyynnin ongelmia. Niistä tehdyissä ilmoituksissa näkyy, että kotimyynnissä esiintyy aggressiivisia myyntimenettelyitä. Erityisessä riskissä ovat ne kuluttajat, joilla on esimerkiksi iän, sairauden tai kielitaidon vuoksi hankalampi ymmärtää sopimusten sisältöjä.Tällaisista on raportoitu myös paikallisesti.

Jatkossa myös mittatilaustavaralla on kotimyynnissä sama 14 vuorokauden peruuttamisoikeus kuin muillakin tavaroilla. Mittatilaustavaralla tarkoitetaan kuluttajan tarpeiden mukaan valmistettuja tai muunneltuja tuotteita.

Myös puhelinmyyntiin tulee merkittävä muutos vuodenvaihteessa: sopimus syntyy jatkossa vasta puhelun jälkeen kirjallisesti, jolloin ostopäätöstä ehtii harkita rauhassa ja väärinkäsitysten riski pienenee.

Kuluttaja-asiamiehen tiedote korostaa, että myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous. Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova, eikä myyjä saa vaatia esimerkiksi maksua, tuotteiden palauttamista tai säilyttämistä. Kirjallinen vahvistus koskee lähtökohtaisesti kaikkea puhelinmyyntiä paitsi sähköisen viestinnän palveluita, eli esimerkiksi puhelin- ja internetliittymien puhelinmyyntiä.