Paimio ja Kaarina ovat lähes puolittaneet hiilidioksidipäästönsä

0
Maatalous aiheuttaa valtaosan hiilidioksidipäästöistä Peimarin seudulla. Toinen merkittävä päästöjen aiheuttaja on tieliikenne.

Paimio-Sauvo-Kaarina

Sekä Paimio, Sauvo että Kaarina ovat onnistuneet kaikki vähentämään hiilidioksidipäästöjään roimasti viimeisen 15 vuoden aikana. Vaikka päästömäärä onkin seudulla laskenut reilusti, ei kolmikko silti erotu maakunnan tasolla juuri edukseen.

Asia käy ilmi Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) julkaisemista tilastoista, joissa vertaillaan hiilineutraalin Suomen luomiseen sitoutuneiden Hinku-kuntien päästölukemia. Kaikkiaan Hinku-verkostoon kuuluu tällä hetkellä 92 kuntaa eri puolilta Suomea.

Paimiossa asukaskohtaiset päästöt ovat 15 vuodessa (2006–2021) pudonneet runsaat 40 prosenttia, kun Sauvossa lukema hätyyttelee 30 prosenttia ja Kaarinassa liki 50 prosenttia. Tilastoista käy ilmi, että mitä isompi kunta, sitä pienemmät asukaskohtaiset päästöt. Asia selittynee pitkälti sillä, että tuolloin sekä liikenteen että maatalouden aiheuttamat päästöt ovat vähäisempiä.

Vuoden 2021 luvuissa on kyse vielä ennakkotiedoista, ja lopulliset lukemat valmistuvat alkuvuoden 2023 aikana. Suuria muutoksia ennakkotietoihin ei kuitenkaan pitäisi lopullisissakaan päästöluvuissa enää tulla, kerrotaan SYKE:n tiedotteessa.

Sauvossa maatalous, Kaarinassa tieliikenne


Maakunnallisessa vertailussa sekä Paimio että Kaarina kulkevat melko lailla keskiarvossa. Sauvo sen sijaan ei ole saanut keskiarvopäästöjään laskettua ihan samassa tahdissa kuin lähinaapurinsa, ja syykin siihen on selvä: julkisen liikenteen heikkous ja runsas maatalous yhdistettynä pitkiin etäisyyksiin.

Sauvon kokonaispäästöistä yli 60 prosenttia muodostuukin maataloudesta ja liikenteestä, kun esimerkiksi Paimiossa niiden osuus on enää runsaat 50 prosenttia ja Kaarinassa ainoastaan runsaat 40 prosenttia.

Kun kaikkia seudun kuntia ja niiden päästöjä tarkkailee, on suurin tulevien vuosien säästöpotentiaali liikenteessä. Se haukkaa Kaarinassakin noin 40 prosenttia kaikista päästöistä, ja Paimiossa sekä Sauvossakin yli 30 prosenttia.

Päästöt pudonneet 15 vuodessa selvästi


Hiilidioksidipäästöt per asukas vuodesta 2006 vuoteen 2021


Paimio: -43%

Sauvo: -27%

Kaarina: -49%

Turku: -59%

Varsinais-Suomi: -45%

Kokonaispäästöt vuodesta 2006

vuoteen 2021


Paimio: -37%

Sauvo: -26%

Kaarina: -38%

Turku: -55%

Varsinais-Suomi: -42%

Päästöt hiilidioksiditonneina

per asukas (t CO2)


Paimio: 9,1 (2006) –> 5,2 (2021)

Sauvo: 12,4 (2006) –> 9,0 (2021)

Kaarina: 6,9 (2006) –> 3,5 (2021)

Turku: 7,3 (2006) –> 3,0 (2021)

Varsinais-Suomi: 9,1 –> 5,0 (2021)

Suurimmat päästöjen aiheuttajat


Paimio: 1) Tieliikenne 36,8%, 2) Maatalous 16,3%, 3) Työkoneet 9,9%

Sauvo: 1) Maatalous 39,8%, 2) Tieliikenne 22,4%, 3) Työkoneet 10,1%

Kaarina: 1) Tieliikenne 39,9%, 2) Kaukolämpö 9,4%, 3) Kulutussähkö 9,0%

Turku: 1) Tieliikenne 29,6 %, 2) Kaukolämpö 26,6%, 3) Kulutussähkö 15,0%

Varsinais-Suomi: 1) Tieliikenne 28,7%, 2) Maatalous 18,1%, 3) Kaukolämpö 9,7%