Kolumni: Kirkkovaltuuston vaiheilta

0

Seurakuntien hallinto on aikojen saatossa kokenut melkoisia muutoksia. Vielä 1900-luvun alkaessa seurakuntien ylimpinä päättävinä eliminä olivat kirkonkokoukset, joten tärkeimpienkin päätösten tekeminen oli niiden satunnaisten henkilöitten varassa jotka sattuivat osallistumaan kirkonkokoukseen.

1869 voimaan tulleen kirkkolain mukainen kirkkoraati, eli kirkkoneuvosto valittiin Paimiossa 1870. Seurakunnan omaisuudesta vastaavaksi toimielimeksi perustettiin1908 kirkkohallintokunta, Paimioon vuonna 1936.

Ylimpänä päättävänä elimenä suuremmissa, yli 5000 hengen seura- kunnissa tuli 1908 annetun lain mukaan olla kirkonkokouksen valitsemat valtuusmiehet. Valtuustoon valittavan tuli olla 30 vuotta täyttänyt mies. Varallisuuteen perustuvasta äänioikeudesta luovuttiin seurakunnallisissa vaaleissa 1913, jolloin kaikki 24 vuotta täyttäneet, myös naiset saivat äänioikeuden.

Paimion kirkkovaltuuston perustamispäätös tehtiin 1.10.1922 pidetyssä kirkonkokouksessa. Valtuustoon päätettiin valita 20 varsinaista ja 10 varajäsentä. Valtuuston puheenjohtajana toimi virkansa puolesta kirkkoherra. Paimion kirkkovaltuuston ensimmäinen kokous pidettiin kirkon sakaristossa maanantaina 22.1.1923. 100-vuotispäivä, 22.1.2023 osuu sunnuntaiksi, tuolloin Paimion kirkossa pidetään juhlamessu ja toimikautensa aloittavien, uusien luottamushenkilöitten tehtävään siunaaminen. Paimiossa alkusiunauskäytäntö alkoi 1999.

Kirkkovaltuusto ja kirkkohallintokunta tulivat 1954 pakollisiksi kaikissa seurakunnissa. Naisten valinta kirkkovaltuustoon tuli mahdolliseksi vuodesta 1923 alkaen. Paimion kirkkovaltuustoon valittiin ensimmäinen nainen 1945. Kirkkovaltuuston jäsenten valinta oli vuoteen 1970 kirkonkokoukseen satunnaisesti osallistuneitten seurakuntalaisten varassa ja vaali oli eri seurakunnissa vaihtelevina aikoina ja vain osa valtuutetuista oli eri vuosina erovuorossa.

Vuodesta 1970 alkaen kirkkovaltuustojen jäsenet on valittu koko maassa samaan aikaan toimitetulla suhteellisella vaalilla. Vuosina 1970 ja 1974 samassa vaalissa valittiin myös kirkkoneuvostojen jäsenet. Vuoden1977 alusta tapahtui suuria muutoksia: kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi tuli tästä alkaen valita maallikko, Paimiossa Osuuspankin johtaja Pentti Paappa. Kirkkohallintokunnat lakkautettiin, valittiin taloudelliset jaostot ja johtokunnat. Mm. kirkkoneuvoston valinta tuli valtuuston tehtäväksi silloin ja kappalaisen valinta 1994. Kirkkoherran välillinen vaali on ollut mahdollinen vuodesta 2014 alkaen. Paimiossa johtokunnat muuttuivat vastuuryhmiksi ja taloudellinen jaosto lakkautettiin 2010.

Seurakuntavaalien ennakkoäänestysmahdollisuus on ollut vuodesta 1986. Seurakuntavaalien poliittiset tunnukset ovat olleet sallittuja vuodesta 1994 alkaen. Äänestäjät ovat voineet tutustua ehdokkaisiin vaalikoneella vuodesta 2010. Vuoden 1990 seurakuntavaaleissa valituista luottamushenkilöistä valtakunnan tasolla oli ensi kerran enemmistö naisia. Paimion kirkkovaltuustossa on vuodesta 2019 alkaen 27 jäsentä. Kirkollinen vaalikelpoisuusikä on vuodesta 1986 alkaen ollut 18 vuotta ja äänioikeusikäraja vuodesta 2009 alkaen 16 vuotta.

Arimo Lähdeniitty