Kotouttamisohjelma hyväksyttiin Sauvossa

0

Sauvon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Sauvon kunnan kotouttamisohjelman.

Ohjelmassa kuvataan yleisellä tasolla kotouttamiseen liittyvät palvelut ja niiden järjestäminen Sauvon kunnassa. Samalla todetaan nykylainsäädännön mukainen vastuunjako kunnan ja valtion eri virastojen välillä.

Sauvon kunnanhallitus solmi jo viime vuoden maaliskuussa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä. Sopimus on astunut voimaan takautuvasti 1.3.2022, mutta sopimuksen ehtona oli, että Sauvon kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan oman kotouttamisohjelman vuoden 2022 loppuun mennessä.

Näin tapahtui Sauvon valtuuston joulukuun kokouksessa, mutta vasta äänestyksen jälkeen. Asian käsittelyn aikana kunnanvaltuuston jäsen Silvia Koski (ps.) teki esityksen, että Sauvon kunnan kotouttamisohjelman viimeinen kappale ”Tasa-arvon edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen” poistetaan. Kimmo Virtanen (ps.) kannatti Kosken esitystä.

Koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, jouduttiin suorittamaan äänestys.

Äänestyksessä annettiin yhteensä 21 ääntä. Ne jakaantuivat seuraavasti: kunnanhallituksen pohjaesitys 18 ääntä, Silvia Kosken tekemä muutosesitys 3 ääntä.

Koski sai äänestyksessä tuekseen paitsi Virtasen myös Päivi Louhi-Paasosen (ps.). Muista ryhmistä ei tullut Kosken ehdotukselle kannatusta. Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen pohjaesityksen voittaneen äänestyksen ja tulleen siten valtuuston päätökseksi.