Koulutuslautakunta äänesti liikuntahallin lausunnosta – Suorituspaikkoja kaivattiin vielä lisää

0
Sisäliikuntahalli sijoittuisi toteutuessaan nykyisen jäähallin kaakkoiskulmaan. Sen etualalle, jäähallin viereen raivattaisiin noin 80 uutta parkkipaikkaa autoille. Kunnallislehden kyselyssä nostettiin edelleen esiin myös haave siitä, että halli sijoitettaisiin Kravinkujalle Lidlin viereen.

PAIMIO

Paimion tekninen lautakunta hyväksyi joulukuun kokouksessaan osaltaan Paimioon rakennettavan sisäliikuntahallin hankesuunnitelman. Koulutuslautakunta kiinnitti suunnitelmista antamassaan lausunnossa huomiota siihen, että hallin sijainti on Urheilupuistossa on Paimion kasvatus- ja opetuspalveluiden näkökulmasta hyvä ja ”kokonaisuutena hyvin tulevaisuuden puitteita kehittävä”.

Hallihankkeesta päätettäessä ja lopullista tilaohjelmaa hyväksyttäessä on huomioitava erityisesti liikunnan opettajien työskentelyolosuhteet: he tarvitsevat mahdollisuuden käyttää ohjaajien pukeutumis- ja pesutiloja sekä toimistotilaa työpäivien aikana. Lisäksi tarvitaan riittävästi varastotilaa koululiikunnan välineiden säilyttämiseen sekä näihin tiloihin toimivat kulkuyhteydet ulkokautta urheilukentän suunnasta. Koulutuslautakunta totesi lausunnossa myös, että sisäliikuntahallin suunnittelussa on huomioitu koululiikunnan näkökulmat ja tarpeet hyvin.

Käytännössä uuteen liikuntahalliin siirtyisi pääasiallisesti ainakin Vistan koulun vuosiluokkien 7-9 liikunnan opetus, mikä osaltaan vapauttaa salivuoroja koulukeskuksen liikuntasaleista myös esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön. Lautakunta toivoi, että sisäliikuntahallihanke voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Simola toivoi suorituspaikkoja

Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Lauri Simola (vas.) teki sivistysjohtaja Jyrki Lumiaisen ehdotuksesta poikkeavan vastaehdotuksen. Simolan mielestä liikuntahallin hankesuunnitelmassa tulee huomioida myös seuraavat yleisurheilusuorituspaikat: hiekka-alue hypyille ja heittolajien harjoitteluun häkki, josta heittosuoritukset tehtäisiin kangasta tai pressua vasten. Lisäksi hän esitti heittohäkkiä pesäpalloilijoita varten.

Muilta osin Simolan esitys oli sivistysjohtajan laatiman pohjaehdotuksen mukainen.

Aleksi Hermonen (vihr.) kannatti Simolan tekemää vastaehdotusta.

Pohjaehdotusta kannattivat äänestyksessä lautakunnan puheenjohtaja Nina Kallio (kok.) sekä jäsenet Melina Virtanen (sd.), Toini Aro (kok.), Markus Hemmilä (kok.), Henna Pirhonen (kesk.), Jarmo Toivonen (ps.) ja Antti Uotila (kesk.), joten lautakunta hyväksyi sivistysjohtajan tekemän päätösehdotuksen äänin 7-2.

Sisäliikuntahallin hankesuunnitelma on laadittu siltä perustalta, että halli rakennetaan urheilupuiston alueelle. Rakennushankkeen koko on noin 2 500 bruttoneliömetriä. Investoinnin alustava kustannusarvio on noin 7,3 miljoonaa euroa arvonlisäveron ollessa nolla prosenttia.