Nuorten mielestä valtioiden tulisi puhaltaa yhteen hiileen

0
Saksasta saapuneet leiriläiset keskustelivat leirinjohtajan Pietari Välimaan (kuvassa keskellä) kanssa erilaisista asioista, miten maailmasta saataisiin parempi paikka.

Toivonlinnassa vietettiin vuoden alussa kansainvälistä nuorten leiriä, johon oli saapunut nuoria monista maista eri puolilta maapalloa, kuten

Brasiliasta, Japanista, Tanskasta, ja Saksasta. Leirin järjestäjänä toimi CISV (Children’s international summer villages), joka järjestää leirejä eri maailmankolkissa. Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton CISV:n leireillä käsitellään nuorten kanssa erilaisia aiheita aina monimuotoisuudesta kestävään kehitykseen.

Leirinjohtaja Pietari Välimaa kertoo, että päivien aikana erilaisten ohjelmien tavoitteena on saada nuoret tutustumaan toisiinsa ja eri maiden kulttuureihin. Leirille oli saapunut kustakin maasta oma ryhmänsä, joihin kuului neljä noin kolmetoista vuotiasta nuorta ja heidän mukanaan yksi aikuinen vastuuhenkilö.

– Leirimme tavoitteena on saada nuoret ajattelemaan globaalisti ja avoimesti. On tärkeää kunnioittaa erilaisia kulttuureja, vaikka aikaa leirillä isojen asioiden ymmärtämiseen on rajallisesti.

Välimaa kertoo, että on myös itse osallistunut lapsena järjestön järjestämille leireille ja saanut niistä paljon irti. Hänen mukaansa niissä käydyt keskustelut ovat rikastuttaneet hänen omaa ajatusmaailmaansa.

– Kun saa ystäviä monesta eri paikasta huomaa, että maailma onkin aika pieni paikka ja asioita täytyy oppia ajattelemaan erilaisilla näkökulmilla. Tätä ajatusmaailmaa tarvittaisiin mielestäni nykyisessä maailmantilanteessa enemmän, hän summaa.

Leirinjohtaja kertoo, että normaali leiripäivä alkaa klo. 9, jolloin aktiviteetit alkavat miltei saman tien. Toimintoihin kuuluvat erilaiset leikit, pelit ja simulaatiot, joissa tarkoituksena on käsitellä valmiiksi valittuja aiheita, joista luodaan keskusteluja leiriläisten välille. Tavoitteena on luoda leiripäivien aikana luottamusta leiriläisten välille, lisäksi pelit ja leikit synnyttävät Välimaan mukaan nuorille yhteisiä kokemuksia. Näiden ansiosta osallistujille voi rakentua syviäkin yhteyksiä ja parhaimmassa tapauksessa elämänmittaisia ystävyyssuhteita.

Turvallisuus ja ilmastonmuutos huolettavat

Nuoret viihtyivät Suomessa hyvin ja he kokivat täällä paljon suomalaisille tyypillisiä asioita. He testasivat erilaisia ruokia, uivat avannossa, saunoivat ja nauttivat talvisesta ulkosäästä.

Brasiliasta tulleet leiriläiset totesivat, että he pitivät Suomesta paljon, mutta ilma oli heidän makuunsa hieman liian kylmä. Japanista kotoisin olevat nuoret kehuivat erityisesti ruoan maittavuutta ja heidän mukaansa ihmiset olivat täällä ystävällisiä. Tanskalaiset nauttivat saunomisesta ja Suomen kauniista luonnosta. Saksalaiset puolestaan olivat ylpeitä siitä, että uskaltautuivat kokeilemaan uimista jäätyneessä vedessä.

Vaikka leirin aktiviteetteihin kuuluu hauskanpito ja uusien kokemuksien kerääminen, välillä täytyy vakavoitua vaikeidenkin asioiden äärelle. Leiriläiset ovat huolissaan Euroopan tilanteesta.

Brasilialaiset nuoret Olivia, Duda, Theo ja Pedro lisäävät, että sota Ukrainassa liikuttaa laajasti Euroopassa kuin muuallakin maailmalla. Heidän mielestään elämä kaipaa rauhaa ja asiat voisivat valtioiden välillä helpottua, jos kaikilla olisi käytössään vain yksi ja sama valuutta.

Japanista matkanneet leiriläiset Kazutoshi, Sakura, Kiko, ja Ayumu toteavat myös, että sodan käyminen tuntuu hullulta ja pelottavalta. Heidän mielestään maailman valtioiden olisi hyvä tehdä enemmän yhteistyötä keskenään ja puhaltaa positiivisella tavalla yhteen hiileen.

Nuorten mielestä heidän omassa kotimaassaan ei puhuta tarpeeksi esimerkiksi maailmanlaajuisesta talouskriisistä. He toivovat, että omassa kotimaassa otettaisiin erilaisia näkökulmia mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Tanskalaiset Ulrik ja Maxine sekä saksalaiset Yan, Jan, Linda ja Lara ovat huolissaan ilmastonmuutoksesta. Nuoret toteavat, että selviä merkkejä ilmaston lämpenemisestä ja sen vaikutuksista on jo selvästi havaittavissa. Heidän mielestään tulevaisuudessa olisi hyvä panostaa fuusioenergiaan ja kierrättämiseen.

Teksti ja kuvat: Hanna Kammi-Rahnasto