Nyt ollaan Varhassa

0

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varhan) toiminta käynnistyi vuoden vaihteessa. Vastuun siirto kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueelle sujui ilman isompia ongelmia. Kyseessä on yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista Suomen historiassa. Valmistautuminen tähän muutokseen on vaatinut valtavasti työtä sekä hyvinvointialueen valmisteluorganisaatiolta että siirtyvien organisaatioiden työntekijöiltä etenkin, kun meillä Varsinais-Suomessa päästiin liikkeelle muuta maata myöhemmin. Valmistelussa keskityttiin järjestämisvastuun siirron kannalta vain aivan kriittisimpien asioiden valmisteluun, ja paljon jäi vielä tehtävää tuleville vuosille.

Vuonna 2023 keskeisenä tavoitteena on palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman luominen.

On tärkeää, että palvelustrategia perustuu tutkittuun tietoon väestön palvelutarpeesta ja eri palvelujen vaikuttavuudesta. Palveluverkkoa tulee suunnitella sen pohjalta, mitä palveluita ja millä tavalla toteutettuna tarvitaan eri asiakasryhmille ja eri alueilla, ja mitä palveluita tarvitaan lähipalveluina. Palveluverkkomuutokset eivät saa perustua keskittämistavoitteeseen ja palvelupisteiden karsintaan.

Palvelustrategiaan sisältyy myös yhteistyö kuntien ja järjestöjen kanssa. Hyvinvointialueiden ja kuntien yhteistyössä painopiste on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, mikä on kustannustehokas keino vähentää tarvetta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Varhan puolelta tätä toimintaa koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto.

Jaoston ensimmäisessä kokouksessa tällä viikolla jaettiin maakuntaan järjestöavustuksia 2,5 miljoonaa euroa. Avustuksia kohdennettiin niihin järjestöihin, joita kuntaorganisaatiot ovat avustaneet 2021 ja 2022, ja joiden toiminta kuuluu Varhan avustettaviin eli on kiinteästi Varhan palveluihin kuuluvaa toimintaa.

Osa järjestöavustuksista kuuluu edelleen kuntien vastuulle, ja kunnat ovat tähän myös budjetoineet. Hyte-kertoimen kautta kunta voi vuoden 2023 alusta saada rahaa asukasmäärään ja hyte-työn onnistumiseen suhteutettuna. Kunnille jaettava summa on n. 100 miljoonaa euroa eli kesimäärin noin 20 euroa asukasta kohden.

Merja Laine

Kirjoittaja on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuutettu, terveyden ja

hyvinvoinnin jaoston jäsen.