Paimioon on tulossa iso aurinkovoimala – Kahden megawatin voimalalla pinta-alaa kaksi hehtaaria

0
”Isoja aurinkovoimaloita suunnitellaan ja rakennetaan nyt pelloille ja metsätalousalueille moniin kuntiin”. kirjoitti toimittaja Jari Malm Kunnallislehdessä viime vuoden syyskuussa. Paimion hanke ei vielä silloin ollut yleisesti tiedossa. (kuvituskuva)

PAIMIO

Paimion ympäristölautakunta myönsi viime tiistain kokouksessaan Kari Kajanojalle luvan rakentaa aurinkosähkövoimala kiinteistölle, joka sijaitsee osoitteessa Tarvasjoentie 156.

Kyseisen voimalan teho on noin 2,0 megawattia ja voimala-alueen laajuus kaksi hehtaaria. Hankkeella on liityntälupa läheiseen keskijänniteverkkoon.

Todettakoon vertailun vuoksi, että Paimionjoen alajuoksun kolmen voimalaitoksen – Askalan, Juntolan ja Juvankosken – yhteinen teho on noin 3,4 megawattia.

Mistään jättivoimalasta Tarvasjoentien varressa ei kuitenkaan ole kyse. Esimerkiksi Loimaalle ja Uudenkaupungin Kalantiin on tulossa monin verroin suurempia aurinkovoimala-kokonaisuuksia.

Oman sivujuonteensa Paimion aurinkovoimala-hankkeeseen tuo se, että alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen eli Paimionjokilaakson viljelymaisemaan. Rakennuspaikka sijaitsee Paimionjoesta itään ja on lähimmillään noin 500 metrin päässä joesta. Rakennuspaikka sijoittuu melko lähelle maisema-alueen reunaa.

Voimala-alue sijaitsee kuitenkin maantien varressa ja suhteellisen tasaisella peltokuviolla. Metsäsaarekkeiden ja korkeuserojen vuoksi alue ei näy kovin laajalle.

 

Ohjeistuksena on yhtä kaikki, että voimala-alueeseen liittyvät rakenteet tulee toteuttaa – maantieltä kohti jokilaaksoa avautuvien näkymien vuoksi – mahdollisimman matalina.

Rakennuspaikka kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta tärkeään alueeseen, mutta sijaitsee kaavallisesti maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.

Hankkeen toteuttamisen edellytyksenä on että maisema-arvot ovat lähtökohtana alueelle laadittaville suunnitelmille ja toimenpiteille ja että toteuttamisessa otetaan huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet.

Suunnitelman kohteena olevalle aurinkopaneelikentällä ei tehdä massanvaihtoja. Alue palautuu kokonaan viljelykäyttöön aurinkopaneelien käyttöiän jälkeen. Rakennelmat ovat purettavissa ja osin myös kierrätettävissä.

Hankkeesta on ilmoitettu naapureille, eikä huomautuksia ole jätetty.

Luvassa tuhansia paneeleja

Tarvasjoentien varteen sijoittuvan aurinkosähkövoimalan toteuttamiseksi tullaan perustamaan yhtiö. Näin kertoo hankkeen puuhamies Kari Kajanoja . Samalla hän korostaa, ettei varsinaista investointipäätöstä ole vielä tehty. Tarkoituksena on katsoa rauhassa, minkälaisiin uomiin sähkön hinta ja kulutus asettuvat.

Kyseessä on Kajanojan mukaan pelkästään kaupallinen hanke: kaikki sähköenergia, minkä aurinkopaneelit tuottavat, ohjautuu läheiseen 20 kilovoltin keskijänniteverkkoon ja sitä kautta myyntiin.

Tilalla on jo entuudestaan aurinkosähköjärjestelmä, mutta pelkästään omaan käyttöön. Uusi järjestelmä tulee olemaan nykyisestä täysin erillinen.

Tarvasjoentiehen rajautuvalle noin kahden hehtaarin alueelle sijoitetaan tuhansia aurinkopaneeleja, joista kunkin teho tulee olemaan luokkaa 550 wattia. Tavoitteena on kahden megawatin eli 2 000 000 watin kokonaisteho.

Kajanojan mukaan maisemahaitat jäävät vähäisiksi.

– Paneelit sijoitetaan tasamaalle siten, että kunkin paneelin alareuna on keskimäärin noin metrin korkeudessa ja yläreuna suunnilleen kolmessa metrissä. Eli melkein mikä tahansa rakennus on niitä korkeampi, hän sanoo.

Kajanoja toteaa hankkeen olevan vielä alkumetreillä.

– Ajat ovat epävarmat, joten en uskalla veikata ajankohtaa, jolloin aurinkosähköä lähtee meiltä verkkoon. Toivon toki, että ainakin jotakin tapahtuu viimeistään vuonna 2024.

Myös kannattavuutta ajatellen kyseessä on pitkäjänteinen investointi.

– Onneksi paneelitkin ovat melko pitkäikäisiä. Niillä on 15 vuoden takuu. Lisäksi on sellainen käyttötakuu, että vielä 25 vuoden kuluttuakin ne tuottavat energiaa vähintään 84,8 prosenttia nimellistehostaan.

Ja mikä parasta: aurinkosähköenergia on äänetöntä, hajutonta, vastuullista ja ympäristöystävällistä.