Sauvo aikoo luopua lämmitysöljystä vuoden 2025 loppuun mennessä

0

SAUVO

Sauvon kunnanhallitus pohti lokakuun lopulla Sauvon kunnan energiatehokkuutta. Kirjallisena evästeenä keskustelulle oli Sweco Oy:n Sauvon kunnalle laatima selvitys, jossa on vertailtu erilaisia lämmitysvaihtoehtoja Sauvon kuntakonsernin omistamille kiinteistöille.

Kunnanhallitus päätti tuolloin, että Sauvossa tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä ratkaisut kiinteistökohtaisista öljystä luopumisen toimenpiteistä ja niiden alustavasta aikataulusta.

Hallitus palasi asiaan viime maanantain kokouksessaan. Hiilineutraaliuteen liittyen päätettiin asettaa tavoiteaikatauluksi, että öljystä luopumisen edellyttämät investoinnit ovat Sauvossa valmiina vuoden 2025 loppuun mennessä.

Isoin investointi tulee olemaan keskitetyn kaukolämmön hakelaitos. Sen valmistelu ja kilpailutus aloitetaan Sauvossa näillä näkymin vuonna 2023.

Alueellinen hakelaitos


Keskustelun pohjana on pitkin syksyä ollut tieto, että julkisen sektorin on oltava – hallitusohjelman mukaisesti – hiilineutraali vuoteen 2024 mennessä. Käytännössä hiilineutraalius edellyttää kunnilta öljylämmityksestä luopumista.

Sauvon kunnanhallituksen 31. lokakuuta käymän keskustelun pohjalta Sweco Oy on selvittänyt tarkemmin alueellisen hakepolttolaitoksen rakentamista Sauvoon.

Ajatuksena on, että laitos vastaisi erityisesti koulun, kirjaston ja palvelukeskuksen, mutta mahdollisesti myös muidenkin kunnan omistamien kiinteistöjen lämmitysenergiasta.

Laajimmassa tarkastelussa ovat mukana olleet myös Keskitalontien vuokra-asunnot, paloasema ja päiväkoti. Selvityksessä on vertailtu myös eri sijoituspaikkoja lämpölaitokselle.

Sauvon kunnan tekninen johtaja Jari Ukkonen on valmistellut esitystä periaatelinjaukseksi kaikkien kunnan omistamien kiinteistöjen kiinteistökohtaisista muutostoimenpiteistä sekä niiden aikatauluista ja kustannusarviosta.

Löytyisikö kumppani?


Suomen kunnille on siis asetettu tavoite luopua öljynkäytöstä vuoteen 2024 mennessä.

Sauvossa kyseiseen tavoitteeseen ei ajallisesti ylletä, sillä kunnan ensi vuoden talousarviossa ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelmassa lämmitysmuotojen investoinnit on jaksotettu vuosille 2023–2025. Hakepolttolaitoksen rakentamista valmistellaan vuoden 2023 aikana.

Lähtökohtana on, ettei investointia tehtäisi täysin kunnan omana työnä, vaan pyrittäisiin löytämään kumppani, joka toteuttaisi investoinnin joko kokonaan yksin tai yhteistyössä kunnan kanssa.

Sauvon kunnan teknisen toimen nykyisillä resursseilla ei lämpölaitoshankkeen toteuttaminen ja sen toiminnan ylläpito ole mahdollista.

Onko laitokselle jo olemassa tontti?


Koska lämpökanaalien rakentaminen on kallista puuhaa, sijoittanee Sauvo uuden hakelaitoksensa melko lähelle kiinteistöjä, jotka lämpöä eniten käyttävät ja kipeimmin tarvitsevat.

Sauvon kunnan tekninen johtaja Jari Ukkonen, onko Sauvoon kaavaillulla hakelaitoksella olemassa jo joku tontti tai muu oletettu sijainti? Vai onko vaihtoehtoja vielä useita?

– Kunnanhallituksen kokouksessa käytiin aiheeseen liittyen läpi neljää vaihtoehtoista sijaintia. Samalla keskusteltiin niiden hyvistä ja huonoista puolista, eli saimme myös sijaintiin liittyen hyvää palautetta hyödynnettäväksi laitoksen jatkosuunnittelussa.

– Hankkeen suunnittelua jatketaan alkuvuodesta. Siinä yhteydessä tehdään sitovampia ratkaisuja esimerkiksi sijainnin suhteen, Ukkonen kertoo.