Turun Kehätien ensimmäisen osuuden valmistumista juhlittiin – suunnitteilla jo seuraava osuus

0
Kirismäen eritasoliittymä.

Turun Kehätien ensimmäisen osuuden valmistujaisseminaari järjestettiin tänään 23.1. Turussa. Tilaisuuteen osallistui myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka .

Vuonna 2019 käynnistyneet rakennustyöt saatiin päätökseen puoli vuotta etuajassa, kun Kauselan ja Kirismäen välinen kehätien osuus otettiin liikenteelle kokonaisuudessaan nelikaistaisena marraskuussa ja nopeusrajoitus nostettiin sataan kilometriin tunnissa.

Liikenne- ja viestintäministeri Harakan ja Väyläviraston pääjohtaja Wihlmanin lisäksi seminaarissa puhuivat Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen johtaja Tuovi Päiviö , Varsinais-Suomen maakuntajohtaja Kari Häkämies , Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta , Liedon kaupunginjohtaja Mika Ingi sekä urakoitsijoiden edustajat Destia Oy:n Etelä-Suomen yksikön johtaja Eetu Väisänen sekä Kreate Oy:n toimitusjohtaja Timo Vikström .

Parantaminen tehtiin kahdessa vaiheessa

Kauselan ja Kirismäen välinen kahdeksan kilometrin pituinen tieosuus parannettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen urakoi Destia Oy ja toisen vaiheen urakoitsijana toimi Kreate Oy.

Pieniä viimeistelytöitä lukuun ottamatta marraskuussa 2022 valmistuneen toisen vaiheen suurimpiin töihin kuului kehätien nelikaistaistaminen Pukkilan ja Kauselan välisellä 5,5 kilometrin osuudella ja kolmen Aurajoen ylittävän sillan korjaustyöt.

Hankkeen kummassakin vaiheessa rakennettiin kehätielle myös laaja rinnakkaisteiden verkosto. Lisäksi melusuojausta parannettiin merkittävästi. Parannettujen tieosuuksien kohdille rakennettiin meluaitoja, -kaiteita ja -valleja.

Hankkeessa parannettiin myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita sekä rakennettiin kokonaan uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä yhteensä noin 15 kilometriä.

Alueen luonto huomiotiin rakennustöissä

Kehätien reunametsissä elävän liito-oravan elinolosuhteet turvattiin rakentamalla hyppytolppia helpottamaan tien ylitystä. Liito-oravan asuinalueille puolestaan tuotiin pesäpönttöjä.

Aurajoella siirrettiin kymmeniä tuhansia simpukoita turvaan yläjuoksulle siltatöiden tieltä. Yksi joesta löydetyistä simpukkalajeista oli rauhoitettu vuollejokisimpukka.

Pukkilaan rakennettiin vihersilta, jotta eläimet voivat ylittää kehätien turvallisesti. 39 metriä pitkä silta päällystettiin maalla ja kasvillisuudella ja alueelle pystytettiin riista-aita ohjaamaan eläimet sillalle.

Kustannukset alittuivat kymmenen prosenttia

Hankkeen kustannusarvio oli 98 miljoonaa, joka alittui noin kymmenellä prosentilla. Väylävirasto toteutti hankkeen yhteistyössä Kaarinan ja Liedon kaupunkien kanssa.

Hanke toteutettiin kehitysvaiheen sisältävällä Suunnittele ja toteuta -urakkamallilla, jossa Väylävirasto ja urakoitsijat pystyivät yhteistyössä kehittämään innovatiivisia ratkaisuja ja löytämään kustannussäästöjä.

Hankealueella tehdään kevään aikana vielä istutuksia ja muita vihertöitä. Avantin eritasoliittymän rakennustyöt hankealueella jatkuvat vuonna 2023 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Liedon kaupungin toimesta.

Hanke lukuina

8 km nelikaistaista kehätietä

5 eritasoliittymää

27 siltaa rakennettu tai korjattu

6,7 km melusuojausta

1,1 miljoonaa kuutiota kallio- ja maaleikkausta

475 000 neliötä päällystettä