Varhan käynnistyksessä vain pieniä ryppyjä

0
Laitoshuoltajat valmistelevat toimenpidehuonetta ennen sepelvaltimoiden varjoainekuvausta.

VARHA Hyvinvointialueen valtuuston ensimmäisessä kokouksessa tällä viikolla todettiin, että toiminnan käynnistymisessä on ollut pääosin vain pieniä hankaluuksia. Hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen antoi kokouksessa selvityksen Varhan toiminnan alkutaipaleesta.

Uuden organisaation vastuulla on esimerkiksi yli 23 000 työntekijää ja yli 1 000 kiinteistöä, joiden ylläpito, vartiointi ja kulkuluvat on hoidettu. Uudet tietoteknisetjärjestelmät on saatu tiukasta aikataulusta huolimatta teknisesti toimimaan. Palvelukanavat ja puhelinnumerot ovat toimineet pääosin hyvin, eikä tukipalveluissa ole ollut katkoksia.

Uudistuksen hyötyjäkin on jo havaittu. Raision terveyskeskuksen vuodeosasto saatiin pidettyä auki, kun Tyksin lääkärit auttoivat.

Omistajaohjaukseen periaatteet


Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialueelle omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen. Konserniohjeilla yhdenmukaistetaan menettelytapoja sekä tehostetaan hyvinvointialuekonsernin johtamisen edellytyksiä. Hyvinvointialuekonsernia ja hyvinvointialueen muuta toimintaa tulee kokonaisuutena johtaa yhtenäisin periaattein ja hyvinvointialueen kokonaisetu huomioiden.

Kansanedustaja Sofia Virta (vihr.) teki kokouksessa aloitteen kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta. Sen mukaan kansallisen lapsistrategian alueellisesta toimeenpanosta tulee huolehtia ja edistää lapsen oikeuksia kunnioittavan, lapsi- ja perhemyönteisen hyvinvointialueen rakentumista.

Aluevaltuuston varapuheenjohtaja Heidi Aaltonen (vihr.) ja varavaltuutettu Panda Eriksson (sit. vihr.) tekivät aloitteen tasa-arvosuunnitelmien laatimisesta ja toteuttamisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella. Aloitteen yhdin on, että jokainen työntekijä, asiakas ja potilas on kohdattava samanarvoisena, omana itsenään.