Metsätyöt alkoivat Kuusiston linnanraunioilla – Ensi vuonna tarkoituksena on aloittaa lampaiden ja nautojen laidunnusalueella

0
Kuusiston linnanraunioita ympäröi vanhojen jalopuiden metsäsaarekkeita. Ennallistamistöissä pääpaino on kuitenkin Kuusiston kartanon läheisyydessä sijaitsevien kuusien karsiminen.

Kaarina

Kuusiston piispanlinnan raunioiden ja kartanon ympäristön ennallistamistyöt alkoivat tämän viikon keskiviikkona. Ensimmäisenä työvaiheena on Metsähallituksen tiedotteen mukaan kunnostusraivaus.

Kuusiston kartanon ja linnanraunioiden sekä pysäköintialueen ympäristössä raivataan vesakkoa ja kaadetaan liian tiheässä kasvavia nuoria puita, erityisesti kuusia. Osa puista jätetään pystyyn lahoamaan tai kaadetaan maapuuksi. Pellonreunat avataan puoliavoimen hakamaiseksi, Verkkorannan ruovikko murskataan niittämällä ja alueelle rakennetaan laiduntaville lampaille ja naudoille aita. Alueelta myös poistetaan vierasperäistä terttuseljaa.

Töiden tavoitteena on parantaa alueen luontotyyppien ja eliölajiston elinvoimaisuutta.

Lampaita ja lehmiä laiduntamaan


Ensi vuonna tarkoituksena on aloittaa lampaiden ja nautojen laidunnus alueella, tiedotteessa kerrotaan. Kuusiston luonto- ja kulttuuripolun retkeilyreiteille asennetaan lammasaitaan eläin- ja kulkuportit.

Työt tehdään metsurityönä, mutta puunrunkoja ja risuja kuljetetaan paikalta pois koneellisesti peltoja ja tietä pitkin. Kuusiston kartanon ja linnanraunioiden ympäristössä on töiden aikana puiden käsittelystä ja työkoneesta varoittavia varoitusmerkkejä, joiden ohjeita kävijöiden tulee noudattaa. Alueella on myös useita luonnonhoidon töistä kertovia väliaikaisia infotauluja.

– Luonto- ja kulttuuripolun kulkureitillä saa liikkua vapaasti, mutta kulkeminen voi olla ajoittain haasteellista tai rajoitettua luonnonhoidon töiden toteuttamisalueella, kertoo luonnonsuojelun asiantuntija Markus Jaskari .

Kuusiston ennallistamisesta on hyötyä sekä luonnolle, muinaisjäännöksille että yleisölle.

Ennallistamissuunnitelman tavoitteena on parantaa alueen luontotyyppien ja merkittävän eliölajiston elinvoimaisuutta. Tavoitteena on myös arvokkaiden arkeologisten kohteiden turvaaminen sekä näiden näkyvyyden parantaminen. Kuusiston vierailijoille ennallistaminen näkyy kulttuuriympäristön erottumisena paremmin ympäröivästä maisemasta. Työt tehdään muinaisjäännösten suojelun periaatteiden mukaisesti ja kunnioittaen Kuusiston linnanraunioita ja alueella olevia muinaismuistokohteita.

Työ tehdään Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelman tuella.