Paimio työllistää tutulla mallilla 45 kesänuorta – Töihin haetaan kahta eri väylää pitkin

0
Paimion kaupunki tarjoaa nuorille kesätyöpaikkoja kaupungin eri toimialoilta, muun muassa viherpuolelta.

PAIMIO Kaupunki palkkaa tänä vuonna noin 45 nuorta kaupungin kesätöihin eri pituisille työjaksoille. Töitä voi hakea 16 – noin 18 -vuotias paimiolainen nuori, joka on täyttänyt 16 -vuotta 31.5.2023 mennessä.

Kesätyössä päivittäinen työaika on seitsemän tuntia. Palkka tältä ajalta on noin 870 euroa sisältäen lomarahan.

Kesätöihin voi päästä kahta väylää: toinen on haku hakemuksen ja haastattelun perusteella, ja hakuaika on 16.2.–28.2. Arpomalla täytetään osa paikoista ja niiden haku on ajalla 13.3.–26.3.

Kesätyöpaikat ovat haettavina kuntarekry.fi –palvelussa.Tarkemmat tiedot eri kesätyöpaikoista löytyvät hakuaikana kaupungin verkkosivuilta, työpaikkailmoituksesta ja Kuntarekryn ao. hakemuksen lomakkeelta.

Myös yrityksille tukea

Kaupunki tukee myös paimiolaisten nuorten kesätyöllistymistä maksamalla tukea joko yrityksille tai nuorille. Tukea voivat saada noin 16 – 20 -vuotiaat nuoret, jotka hakevat kesätyötä yksityisestä yrityksestä, yhdistyksestä tai yhteisöltä sekä vastaavasti yritykset, yhdistykset ja yhteisöt, jotka palkkaavat paimiolaisen noin 16–20 -vuotiaan nuoren kesätöihin. Yritys voi saada tukea vaikka useampaankin tehtävään ja myös ei-paimiolaiset yritykset voivat saada tukea, kun nuori on paimiolainen. Tukijakso on vähintään yhden enintään neljän viikon työjakso.

Tuen enimmäismäärä on 320 euroa ja se maksetaan selvityksiä vastaan jälkikäteen syksyllä.

Kolmas tukivaihtoehto on nuorille, jotka työllistävät itsensä kesällä 2023 4H-yrityksen kautta. 4H-yrittäjät ovat 13–28-vuotiaita paikallisen 4H-yhdistyksen jäseniä. 4H-yrittäjyys on pienimuotoista, sivutoimista ja usein myös kausiluontoista yritystoimintaa.

Ja neljäs nuorten työllistämisen tukimuoto on, että kaupunki tukee ammatillisesta koulutuksesta keväällä valmistuvien paimiolaisten alle 25-vuotiaiden nuorten työllistymistä. Tukea voi hakea joko kahden tai kolmen kuukauden työllistämisjaksolle ja sen enimmäissumma on 800 euroa.

Kaikista näistä on lisätietoa kaupungin nettisivuilla.