Sisäliikuntahallin sijainti jaksaa närästää – ”Mikäli halli toteutuu Urheilupuiston alueelle…”

0
Sisäliikuntahallin suunnitelmissa ei mitään vikaa, ja eri palloilulajeille hyvä ja toki muillekin, mutta sijainti se vaan nousee esiin kerta toisensa jälkeen.

PAIMIO

Paimion suunnitteilla olevaan sisäliikuntahalliin liittyen hyvinvointilautakunta päätti lausuntonaan todeta, että Paimion sisäliikuntahallin suunnittelussa on huomioitu hyvin hallin käyttömahdollisuudet paitsi usealle palloilulajille myös terveysliikunnan harrastajille. Lautakunta näkee myös, että hallin suunnittelussa on huomioitu saavutettavuus ja esteettömyys sekä tilojen muunneltavuus.

Mutta samalla lautakunta toteaa, että hallin sijoittuminen Urheilupuiston alueelle ei ole ollut kaikkien paimiolaisten seuratoimijoiden ensisijainen toive. Sijainti on haasteellinen myös liikuntarajoitteisille ja seniorikäyttäjille koska matka keskustasta on ylämäkeen nousemista ja koska Urheilupuisto sijaitsee keskusta-alueen laidalla, erillään muista palveluista.

– Mikäli halli toteutuu Urheilupuiston alueelle, tulee kaupungin sisäisen palveluliikenteen suunnittelussa huomioida reitit ja aikataulut siten, että niillä tuetaan ikäihmisten ja erityisryhmien hallinkäyttömahdollisuuksia, lautakunta korostaa.

Lisäksi lautakunta toivoo, että hallin suunnittelussa huomioidaan myös suurten kulttuuritapahtumien äänentoiston, valaistuksen ja esitystekniikan sekä tilankäytön tuomat vaatimukset

Hyvinvointilautakunta puoltaa kuitenkin esitettyä hankesuunnitelmaa ja toivoo, että sisäliikuntahalli voidaan toteuttaa mahdollisimman nopealla aikataululla.

Esihistoria huomioitava


Koivulinnan asemakaavaehdotukseen liittyen hyvinvointilautakunta toteaa lausuntonaan, että suunnitellulla kaava-alueella sijaitsee esihistoriallinen asuinpaikka, joka on rauhoitettu muinaisjäännös.

Muinaisjäännös on huomioitu kaavassa, mutta lautakunta haluaa, että ennen asemakaavan hyväksymistä on varmistettava, että kaava huomioi sen, mitä Turun museokeskus alueen vastuumuseona lausuu Koivulinnan alueen arkeologisesta kulttuuriperinnöstä, rakennetusta kulttuuriympäristöstä ja maisemasta.

Lautakunnan edustajat


Hyvinvointilautakunta valitsi Paimion parhaiden valintatyöryhmään lautakunnan puheenjohtaja Pasi Ristilän sekä jäsenet Riitta Rantasen ja Katja Tiittasen. Paimion parhaiden erilliseen työryhmään lautakunnan edustajaksi valittiin Klaus Haanpää.

Edustajikseen järjestöparlamenttiin hyvinvointilautakunta valitsi Marita Jätinvuoren ja varaedustajaksi Piia Korisevan. Hyvinvointilautakunta valitsi seuraparlamentin jäseneksi Klaus Haanpään ja hänelle varajäseneksi Petri Kuisman.

Edustajikseen kestävän kehityksen työryhmään hyvinvointilautakunta valitsi Katja Tiittasen, Piia Korisevan, Rami Backmanin ja Susanna Sivosen.

FAKTA


Hyvinvointilautakunta perustettiin Paimioon marraskuussa kaupunginvaltuuston päätöksellä.

Samalla lakkautettiin – sote-uudistuksesta ja uudesta maakunnallisesta hyvinvointialueesta johtuen – Paimion sosiaali- ja terveyslautakunta sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunta.

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on kirjasto- kulttuuripalveluiden, vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen (Paimion opisto), nuorisotyön ja liikuntapalveluiden järjestäminen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Paimion kaupungin hyvinvointilautakunnan ensimmäinen kokous kautta aikojen pidettiin tammikuun lopulla.

Uuden hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja on Pasi Ristilä (sd,) ja varapuheenjohtaja Sari Kuosmanen (kesk.).