Enemmän vuokra-asuntoja, merellisyyttä ja julkista liikennettä – Sauvon Yrittäjäyhdistys listasi toiveitaan liittyen kunnan maa- ja asuntopolitiikkaan

0
Merellinen maaseutuidylli. Sitähän Sauvo yhä pitkälti on. Aarkistokuva Kalliorannan lavatansseista kesältä 2016.

SAUVO

Sauvon kunta on pyytänyt useita kuntaan sidoksissa olevia tahoja antamaan kunnalle vapaamuotoisen lausunnon koskien Sauvon maa- ja asuntopoliittista ohjelmaa 2023. Toiveena on, että lausunnoissa otetaan kantaa siihen, miten Sauvon asuinalueita tulisi kehittää kaavoituksen, maankäytön, tonttivarantojen ja asuntorakentamisen keinoin.

Sauvon Yrittäjät ry toivat lausunnossaan esille muun muassa vuokra-asuntotarjontaan, kunnan merellisyyteen ja julkisen liikenteen kehittämiseen liittyviä seikkoja.

”Vuokra-asuntoja tarvitaan”


Yrittäjäyhdistys katsoo, että kunnan vuokra-asuntotarjonnan kehittäminen on tärkeää.

– Rakennuskustannuksien kohottua yhä harvempi on valmis ottamaan riskiä talonrakennusprojektista vieraalla paikkakunnalla. Vuokra-asunto on riskittömämpi tapa tutustua, ja ihastua Sauvoon uutena kotikuntana. Varsinkin nuorille perheille sopivat asunnot tukisivat hyvin kunnan kasvupyrkimyksiä, toteavat yrittäjät lausunnossaan.

Toinen kunnan elinvoimaa ja kasvua hyödyntävä toimenpide olisi yhdistyksen näkemyksen mukaan vapaa-ajan asuntojen hyväksyminen vakituisiksi asunnoiksi.

– Kunnassamme on jo paljon etätyötä tekeviä vapaa-ajan asukkaita, muistuttaa yhdistys ja katsoo, että mahdollisuus muuttaa olemassa oleva vapaa-ajan kiinteistö vakituiseksi asunnoksi saattaisi rohkaista valitsemaan Sauvon myös vakituiseksi, viralliseksi asuinkunnaksi.

Merellisyys esiin myös käytännön tasolla


Lisäksi yhdistys toteaa, että Sauvon merellisyyttä sopisi korostaa myös käytännön tasolla enemmän.

– Sauvon kunnalle kuuluvia alueita tulisi kehittää sekä kuntalaisia että matkailijoita palvelevasti. Tästä olisi esimerkkinä Marjaniemen alueen kehittäminen kaikkien sauvolaisten käyttöön sekä Rantolan venesataman kehittäminen, muun muassa vierasvenesataman ja septitankkien osalta, yhdistys ideoi.

Julkisen liikenteen osalta Sauvon Yrittäjien toiveena on Turun, Paimion ja Salon suuntien joukkoliikenteen kehittäminen siten, että se palvelisi niin mahdollisimman hyvin kaikkia. Niin koululaisia, opiskelijoita ja työssäkäyviä kuin matkailijoita ja asioiviakin.

– Esimerkiksi Saloon matkustava ammattikoululainen tai lukiolainen pääsee julkisilla kulkuvälineillä nopeimmin perille Turun kautta matkustaen, antaa yhdistys esimerkin ongelmallisesta nykytilanteesta.

Yhdistyksen lausunnossa todetaan myös, että Sauvon kunnan alueen lataus-infran kehittymiseen tulisi vaikuttaa käytettävissä olevin keinoin.

Hankkeessa ei hätiköidä


Määräajassa Sauvon maa- ja asuntopoliittisen ohjelman luonnoksesta ovat antaneet lausuntonsa myös Sauvon kunnan tekninen ja ympäristölautakunta, sivistyslautakunta, elinvoimatoimikunta ja Sauvon vanhustenkotiyhdistys ry.

Ohjelman jatkotyöstämiseksi järjestetään syyskuun 2023 loppuun mennessä kaksi yleisötilaisuutta asuinalueilla, joilla on ajankohtaisia hankkeita meneillään.

Ensivaiheen lausuntojen sekä yleisötilaisuuksien perusteella laaditaan ensimmäinen luonnos maa- ja asuntopoliittisen ohjelman linjauksista. Sen jälkeen – loppusyksyn 2023 aikana – järjestetään vielä uusi laaja lausuntokierros

Tavoitteena on, että Sauvon kunnanvaltuusto hyväksyy ohjelman keväällä 2024.