Korkomenojen kasvu rasittaa jo kuntien taloutta – ”Nykyiset suojaukset ovat pääosin voimassa lähivuodet eli vuosiin 2025–2026 asti”

0
Paimion hallintojohtaja Jaana Hölsö arvioi Paimion korkokulujen olevan tänä vuonna noin 650 000 euroa. Kunnallislehden arkistokuva.

PAIMIO

Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio totesi helmikuun alkupuolella, että yleinen korkotason nousu ei näy vielä kuntien korkokuluissa kuntien korkean suojausasteen vuoksi.

– Mutta kyllä se nyt jo näkyy, sanoo Paimion kaupungin hallintojohtaja Jaana Hölsö .

Vaikutukset tuntuvat siitäkin huolimatta, että suojaustoimenpiteitä on tehty. Suojausaste on Paimion lainojen kohdalla tällä hetkellä noin 70 prosenttia.

Ei vielä huomattava rasite– Nykyiset suojaukset ovat pääosin voimassa lähivuodet eli vuosiin 2025-2026 asti, Hölsö kertoo

– Pitkäaikaiset lainat ovat kiinteäkorkoisia. Lyhytaikaisia varten on tehty koronvaihtosopimus.

Paimiossa korkojen nousu näkyi jo vuonna 2022, kun aiemmin negatiivisilla koroilla saadut lyhytaikaiset lainat muuttuivat positiiviksi.

Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä? Kuinka paljon enemmän korkokuluja kertyy euromääräisesti tänä vuonna kuin viime vuonna?

– Paimion vuoden 2023 korkokulujen arvioidaan olevan noin 650 000 euroa. Viime vuonna summa oli 407 000 euroa, Hölsö kertoo.

– Vuonna 2021 summa oli vain 143 000 euroa, vaikka lainaa oli enemmän kuin vuonna 2022.

Paimiolla on suhteellisen paljon velkaa: 51,4 miljoonaa euroa (4 613 €/asukas), joten taival ei tule olemaan helppo.

– Korkojen noususta muodostuu vuosina 2023–2026 tuntuva rasite ja myöhemmin – jos korot edelleen nousevat – huomattava rasite.

Investoidessa vaikea lyhentää lainojaEntä lyhytaikaiset lainat? Muutetaanko niitä kenties pitkäaikaisemmiksi, maksellaanko pois vai pysytäänkö alkuperäisessä suunnitelmassa?

– Jälkiviisaana voisi sanoa, että lyhytaikaisia olisi pitänyt muuttaa enemmän pitkäaikaisiksi ennen helmikuuta 2022. Nyt tilanne on aika epävarma, joten mitään suuria muutoksia tuskin tehdään. Nykyiset korkosuojaukset antavat muutaman vuoden aikaa seurata tilanteen kehittymistä.

Jaana Hölsö katsoo, että Paimion kohdalla lainojen lyhentäminen ei ole tosiasiallisesti mahdollista, kun huomioidaan kaupungin välttämättömät investointitarpeet (muun muassa päiväkoti ja koulu).

– Lisäksi kuntien ja hyvinvointialueiden välinen tulojen jako selviää lopullisesti vasta 2023 loppupuolella ja vuoden 2024 valtionosuuksien maksatuksessa. Epävarmuustekijöitä on poikkeuksellisen paljon.

Monilla kunnilla – myös Paimiolla – on sopimukset kuntatodistusohjelmasta eri rahoituslaitosten kanssa. Kuntatodistusohjelman puitteissa kunta saa lyhyellä varoajalla lyhytaikaista, alle 12 kuukauden pituista lainaa.

Menojen kasvua muuallakin kuin lainanotossaKorkojen nousun ohella myös muiden menojen kasvu huolestuttaa kuntia.

Esimerkiksi energiakustannukset nousivat viime vuonna 8 prosenttia, mutta nousupainetta jää vielä tällekin vuodelle.

Lähtötilanne tähän vuoteen ei kuitenkaan ollut kunnissa keskimäärin erityisen huono.

Kuntaliiton mukaan vuoteen 2022 osui paljon kertaluonteisia tulosta parantavia tekijöitä. Esimerkiksi kuntien myyntivoitot olivat poikkeuksellisen suuria – yhteensä lähes 900 miljoonaa euroa – sillä monessa kunnassa myytiin sote-kiinteistöjä.

SAUVO

Perttu Hemminki

Sauvon kunnalla on tällä hetkellä pitkäaikaista kiinteäkorkoista lainaa 3,16 miljoonaa euroa (korko 0,458 prosenttia) ja lyhytaikaista lainaa 7,8 miljoonaa euroa (korko tällä hetkellä 2,73 prosenttia.

Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius katsoo, ettei lyhytaikaisen lainan siirto pitkäaikaiseksi ole juuri nyt järkevää, koska uuden pitkäaikaisen lainan korot olisivat merkittävästi suuremmat kuin nykyiset korot.

– Tämä sama lyhytaikainen laina oli vielä noin vuosi sitten koroltaan negatiivinen, Simelius kertoo.

Sauvon kunnan tavoitteena on lyhentää lyhytaikaista lainaa vuoden 2023 aikana.

– Edellytykset lainan lyhentämiselle riippuvat kuitenkin kuluvan vuoden muista kustannusnousuista. Tammi-helmikuu eivät ole vielä vertailukelpoisia soten jälkeisen kuntatalouden arvioinnin näkökulmasta, koska olemme maksaneet ja saaneet alkuvuodesta vielä paljon soteen liitännäisiä tuloja ja menoja.

Korkojen nousuun on varauduttu Sauvon kunnan vuoden 2023 talousarviossa, mutta on mahdollista, että korkokulut silti ylittyvät talousarvioon nähden.

– Mikäli lyhytaikaisen lainan korko säilyy kuta kuinkin nykyisellä tasolla, on vaikutus Sauvon kunnan talouteen jo tuntuva, Simelius toteaa.

– Arviomme mukaan korkokuluja kertyy vuodelle 2023 noin 200 000 euroa. Kunnan korkokulut vuonna 2022 olivat 54 000 euroa.

Pitkäaikaisen lainan vuotuinen lyhennys on Simeliuksen mukaan ”kiinteä reilu 200 000 euroa vuodessa vuoteen 2030 saakka”.