Onko kaikki kunnat pakko runnoa samaan jätehuoltojärjestelmään? Kaarinasta tuli kompromissiehdotus polttokelpoisen jätteen kuljetukseen

0
Polttokelpoisten jätteiden kuljettamisesta väännetään taas kättä jätehuoltoviranomaisen ja kuntapoliitikkojen kesken.

KAARINA

Lounais-Suomessa väännetään taas kättä siitä, miten hoidetaan polttokelpoisen jätteen kuljetus: voivatko asukkaat tilata roskien kuljetuksen suoraan jätteidenkuljetusyrityksiltä, kuten Kaarinassa, Paimiossa ja Sauvossa on iät ajat tehty, vai hoitaako jatkossa seudun jätehuoltoviranomainen kuljetusten kilpailutuksen keskitetysti.

Kaarinan kaupunginhallituksessa seudun kiistaan tehtiin eräänlainen kompromissiehdotus. Mikko Aaltonen (kok.) esitti kaupunginhallituksessa, että ainoastaan ne kunnat tai kuntien osat, joissa ongelmia on ollut, siirtyisivät keskitettyyn malliin. Muualla jatkettaisiin kiinteistön haltijoiden itse järjestämillä kuljetussopimuksilla.

”Kuljetusyritysten valvonta on viranomaisen tehtävä riippumatta siitä, kumpi järjestämistapa jätteenkuljetuksille valitaan”, perusteli Aaltonen esitystä.

”Oikeuden ratkaisusta on selvästi luettavissa, että lainvastaisuus perustuu nimenomaan siihen, että yhdentoista kunnan alueella on joitain yksittäisiä alueita, joilla järjestely ei täytä jätelain vaatimuksia. Seudullinen jätehuoltolautakunta hakkaa päätään seinään toistuvasti ja todennäköisesti tarkoituksellisesti, koska esitys koskee aina koko aluetta.”

Aaltonen painottaa, että jopa KHO on todennut kilpailun ja jätehuollon toimivan hyvin esimerkiksi Kaarinassa.

Päätös olisi pitänyt tehdä jo vuonna 2013


Mikko Aaltosen ehdotuksesta äänestettiin, ja se tuli Kaarinan kaupunginhallituksen kannaksi lukemin 11–0. Vihreät äänestivät tyhjää ja jättivät eriävän mielipiteen. Vihreät yrittivät saada Kaarinan suosimaan keskitettyä jätteiden kuljettamisen kilpailutusta mutta eivät saaneet muita taakseen.

Lopullisen päätöksen jätteenkuljetuksista tekee Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta.

Seudun jätehuoltolautakunta on kolmesti päättänyt pysyä kiinteistökohtaisessa mallissa, ja jokainen niistä on kumottu oikeudessa jätelain vastaisina, korkeinta hallinto-oikeutta myöten. Asia olisi pitänyt Lounais-Suomessa ratkaista viimeistään 2013. Jätelaki tuli voimaan vuonna 2012.

Kaarinan ratkaisumalli koskettaa myös Paimiota ja Sauvoa, joissa jätteenkuljetus on järjestetty kiinteistökohtaisena. Sama malli on käytössä myös Liedossa, Kanta-Paraisilla, Salossa, Aurassa, Marttilassa, Pöytyällä, Kanta-Ruskossa ja osassa Turkua.

Viranomaiset eri mieltä keskenään


Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta valmistelee jälleen polttokelpoisen jätteen kuljetusjärjestelmää koskevaa päätöstä, ja asian vireilläolosta on aikaa lausua 19.4. asti. Asia koskee niitä kuntia, joissa jätteenkuljetus on edelleen järjestetty kiinteistökohtaisesti ja Turun hallinto-oikeuden päätöksen mukaan jätelain vastaisesti.

Lautakunnan tulee siis jälleen kerran päättää siitä, siirrytäänkö polttokelpoisen jätteen kiinteistöittäisessä kuljetuksessa kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Aiemmilla kerroilla, kun asiaa on vatvottu, ympäristöviranomaiset ovat vaatineet kuntia siirtymään viranomaisten hoitamaan, keskitettyyn malliin ja useimmissa kunnissa tällä kannalla ovat olleet myös asiaa esitelleet virkamiehet. Sen sijaan kuntien johto ja kuntapoliitikot ovat vastustaneet muutosta.

Näin kävi jälleen myös Kaarinassa, jossa ympäristölautakunnassa ympäristöinsinööri Pasi Saario esitti, että nykyinen järjestelmä on tehottomampi ja ympäristövaikutusten kannalta huonompi vaihtoehto ja Kaarinan pitäisi tukea keskitettyä mallia. Lautakunta hyväksyikin ehdotuksen yksimielisesti, mutta Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta teki kaupunginhallitukselle täysin päinvastaisen esityksen.

Paimiossa ja Sauvossa ei vielä ole annettu tuoretta lausuntoa.

FAKTA


Asian vireilläolokuulutus ja selvitysmateriaalit ovat Turun kaupungin tietoverkossa osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Mielipiteiden esittämiseen on aikaa 19.4. asti.

Keskitetyn mallin etuna on esimerkiksi pienempi jäteautojen kilometrikertymä ja siten pienemmät päästöt, helpompi viranomaisvalvonta ja asukkaiden tasa-arvoisuus. Kiinteistön itsensä tilaamien kuljetusten etuna on, että asiakas voi valita mieleisensä kuljetuksen, pienillä ja aloittavilla kuljetusyrityksillä on paremmat mahdollisuudet toimia, ja verotulot säilyvät alueella.

”Onko sellaisia alueita, joilla ei ole ongelmia”


Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen on kuullut Kaarinan kaupunginhallituksessa esille nostetusta ajatuksesta, mutta heittää vastapallona kysymyksen, onko sellaisia kuntia tai kunnan osa-alueita, joilla jätteenkuljetuksessa ei olisi ongelmia.

– Ja miettiä voi sitten sitäkin, olisiko oikeasti hyvä rakentaa kuljetuksista jonkinlainen mosaiikki kahden eri systeemin välille. Miten se toimisi, kun kuljetusyrittäjätkään eivät toimi kuntarajojen mukaan. Jos lähdetään katsomaan pienempiä alueita, niin sehän taas rajoittaisi kuljetusten logiikkaa ja järkeistämistä, hän pohtii.

Suhonen korostaa kuitenkin, että kaikkiin lausuntoihin perehdytään kunnolla vasta lausuntoajan jälkeen eli huhtikuun lopulla.

Rimpuilu jätekuljetusten järjestämisessä on jatkunut jo kymmenkunta vuotta. Suhonen muistuttaa, että ratkaisut eivät ole jätehuoltoviranomaisen harkintavallan alla, vaan kyse on siitä, mitä jätelaki asiassa sanoo.