Paimion kaupungin sairauspoissaolot kohosivat jyrkästi – Kustannukset kasvoivat yli 260 000 eurolla

0
Korona jylläsi viime vuonna erittäin tarttuvina, joskin aikaisempaa lievempinä variaatioina. Sen uskotaan näkyvän kuntien työntekijöiden sairauspoissaolo-tilastoissa.

PAIMIO

Paimion kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin vuoden 2022 henkilöstöraportin. Raportti etenee kaupunginhallitukselta tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Yllättävää raportissa on, että Paimion kaupungin työntekijöiden sairauspoissaolopäivien määrä nousi viime vuonna peräti kolmanneksen edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstöraportti on apuväline kaupungin johdon päätöksentekoon. Raportissa arvioidaan kaupungin henkilöstöresursseja paitsi voimavarana myös investointina ja kustannuksena.

”Populus” kertoo kustannuksetPoissaolojen kustannuksia raportoidaan palkka- ja henkilöstöhallinnon Populus -järjestelmässä.

Sairauslomapäivien kasvun myötä vuoden 2022 terveysperusteiset – eli sairaus- ja työtapaturmapoissaolojen – kustannukset olivat Paimiossa noin 266 000 euroa suuremmat kuin edellisvuonna.

Viime vuonna yhteensä 766 263 euroa. Edellisvuonna 500 123 euroa..

Kasvu on prosenteissa suuri, mutta selittäviä tekijöitä löytyy. Eräs niistä on se, että koronarajoitusten purkamisen jälkeen sairauspoissaolojen määrä kääntyi selkeään kasvuun miltei kaikkialla Suomessa.

Osasyynä siihen pidetään paitsi entistä tarttuvampia korona-variantteja myös muiden virusten levittämien infektioiden lisääntymistä.

Paitsi koronaa, myös kiirettä ja stressiäPaimiossa nähdään, että sote-uudistukseen liittyvä valmistelutyö on vaikuttanut paitsi siirtyvän henkilökunnan työhön myös muidenkin sote-valmistelusta vastanneiden työntekijöiden – kuten myös kaupungin koko hallinnon – toimintaan vuonna 2022.

Ilmassa on ollut paitsi koronaa myös kiirettä ja stressiä. Näistä tekijöistä kukin erikseen, saatikka toisiinsa kietoutuneina, muodostavat selkeän sairastumisriskin.

Paimion kaupungin vakinaisen henkilökunnan keski-ikä oli vuoden 2022 viimeisenä päivänä 47,4 vuotta. Eläkkeelle siirryttiin viime vuonna keskimäärin 64 vuoden iässä.

Kuntasektorille tyypilliseen tapaan Paimion kaupungin henkilökunnasta suurin osa on naisia. Miesten osuus työntekijöistä on vain noin 20 prosenttia. Paimion jakauma vastaa kunta-alan valtakunnallista tilannetta alle yhden prosenttiyksikön tarkkuudella eli käytännössä täysin.

Työterveyshuolto MehiläiseltäPaimion kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palvelut on jo jonkin aikaa ostettu Mehiläinen Oy:ltä. Paimion kaupunginhallitus päätti keskiviikkona, että kaupunki jatkaa sopimusta yhden vuoden pituisella optiokaudella.

Mehiläisen palvelut käsittävät lakisääteisten palveluiden lisäksi työterveyspainotteiset yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut.

Työkyvyn ylläpitämisen ja työssäjaksamisen tueksi palvelut sisältävät työterveyslääkärin lähetteellä myös erikoislääkärin konsultaation sekä työpsykologin palvelut.

FAKTAHenkilöstöraportti antaa henkilöstöä ja työhyvinvointia koskevat tilastotiedot kunnan johdon, esihenkilöiden, henkilöstön ja päättäjien käyttöön.

Kuntien vuoden 2022 raportit sisältävät tiedot henkilöstöorganisaatioista juuri ennen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun siirtymistä kunnilta hyvinvointialueille.

Paimion kaupungilta siirtyi vuodenvaihteessa uuden työnantajan palvelukseen 104 henkilöä.