Peimarin työllisyystilanne edelleen seutukunnan paras – naisten työttömyys laskussa

0
Arkistokuva rekrymessuilta.

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli helmikuun lopussa 20 700 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä supistui 300 hengellä edelliseen kuukauteen verrattuna. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 900 henkilöllä (4 %) eli hieman nopeammin kuin koko maassa yleisesti (3 %). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä laski 300 henkilöllä verrattuna vuoden takaiseen.

Paimiossa työttömyysaste oli helmikuun lopussa 4,8 ja Sauvossa 4,6 prosenttia. Kaarinassa työttömyysaste oli 5,5 prosenttia.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli helmikuun lopussa Varsinais-Suomessa 9,0 prosenttia eli puoli prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömien osuus työvoimasta oli pienempi kuin koko maassa keskimäärin.

Helmikuussa työttömiä oli Vakka-Suomea ja Salon seutua lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Salon seudulla työttömien määrä pysyi kuitenkin lähes identtisenä. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-6 %). Vakka-Suomessa määrä oli selkeästi koholla (+6 %).

Alueen korkein työttömyysaste oli Turun kaupungissa 11,8 prosenttia ja Turun ja Salon seutukunnissa 9,3 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Turunmaan saaristossa 6,5 sekä kunnista Ruskolla 3,5 prosenttia.

Naisten kohdalla työttömien määrä väheni Vakka­Suomea lukuun ottamatta muissa seutukunnissa, mutta miesten vain Turun seutukunnassa, jonka vaikutuksesta miestenkin kokonaistyöttömyys silti supistui. Työttömistä työnhakijoista oli miehiä 12 300 ja naisia 8 400. Vuotta aiemmasta ajankohdasta naisten työttömyys väheni 700:lla ja miesten 200:lla hengellä.

Helmikuun viimeisenä päivänä oli avoimia työpaikkoja tarjolla alueen työ- ja elinkeinotoimistossa 9 100 kappaletta eli tuntuvasti vähemmän (-27 %) kuin vuosi sitten. Kolmen viime kuukauden aikana uusia työpaikkoja on avautunut 25 400 kpl eli 16 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kaikkiaan työpaikkoja oli avoinna helmikuun aikana 17 300 kappaletta, joista 8 500 oli uusia, helmikuun aikana avautuneita työpaikkoja. Näin uusia työpaikkoja tuli helmikuussa tarjolle 22 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelleen ollaan paikkamäärissä suhteellisen korkealla tasolla.

Paimiossa avoimia työpaikkoja oli helmikuun lopussa 122, Kaarinassa 395 ja Sauvossa 22.

Ulkomaalaisten työttömien kokonaistyöttömyys nousi helmikuussa Varsinais­- Suomessa 19 prosenttia verrattuna viime vuoteen.