Pimeässä pysäkille ja tunti odottelua koulun pihamaalla – Sauvon koulukuljetuskäytännöt kirvoittivat kriittisen kuntalaisaloitteen

0
Ensimmäinen koulutaksi tuli maanantaina Sauvon koulun pihaan klo 7.40.

SAUVO

Sauvossa on jätetty koulukuljetuksiin liittyvä kuntalaisaloite. Sen sisältö on paikoin hätkähdyttävää luettavaa.

Aloitteessa todetaan muun muassa, että osa Sauvon koulun oppilaista on ollut koulun pihalla jo klo 7.30 eli tuntia ennen koulun alkamista. Tämä on johtanut muun muassa siihen, että kunta on joutunut palkkaamaan henkilön valvomaan odotusaikaa. Lisäksi aloitteen mukaan Sauvossa oli syyslukukaudella lainvastaisesti yli 2,5 tuntia kestäviä koulukyytejä 15 kilometrin matkalla.

Aloitteessa 56 allekirjoittajaa

Aloitteessa huomautetaan, että kyseessä eivät ole erityisen pitkien taipaleiden takaa erämaista tulevat koululaiset, vaan Sauvo sijaitsee Etelä-Suomen kasvukeskuksien tuntumassa.

Koulukyytialoitteen allekirjoitti tammi-helmikuun kuluessa 56 sauvolaista. Aloitteen taustalla on tahto saada aikaan muutoksia Sauvon kunnan koulukuljetussopimusten kilpailutuskriteereihin. Koulukuljetukset ovat tulossa kilpailutukseen keväällä 2023.

Aloitteen allekirjoittajat esittävät kuljetusten kilpailutuskriteerejä muutettaviksi niin, että kuljettaja ei saa jättää koulukuljetuksessa olevaa lasta koulun pihalle ennen aamukahdeksaa. Koulukuljetukseen käytetty päivittäinen edestakainen aika ei saa kestää enempää kuin 90 minuuttia eikä aamun hakuaika saa olla kohtuuttoman aikaisin.

”Kilpailutuksen ehtoja kiristettävä”

Samalla allekirjoittavat korostavat, että toisen asteen opiskelijoiden on saatava jatkossakin käyttää olemassa olevia koulukyytejä.

Lisäksi kunnan tulee allekirjoittaneiden mielestä jatkaa hyväksi havaittuja käytänteitä, kuten että iltapäiväkerholaiset ja harrastuksissa käyvät saavat edelleen käyttää koulukuljetuksia. Ja mikäli autoon mahtuu, otettaisiin myös kyläilevät koulukaverit kyytiin.

Aloitteen allekirjoittajien näkemyksen mukaan aamun pitkät odotusajat koulun pihamaalla johtuvat siitä, että kunta ei ole kieltänyt taksiyrittäjiä yhdistelemästä reittejä ja ajamasta niitä yhdellä autolla siten, että ensin yhdet oppilaat ja sitten toiset.

– Pysäkille kuljetaan suuren osan vuodesta pilkkopimeässä. Tämä koetaan kohtuuttomaksi ja kovaksi. Kunnan tulee rajata kilpailutuksen ehdot tarkasti ja niin, että lapsen paras toteutuu, lukee aloitteessa.

Kuntalaisaloitteen vastuuhenkilönä on sauvolainen Elli-Maija Mäkelä . Hän sanoo, että moni allekirjoittanut on mukana, vaikka kuljetusasia ei koske omia lapsia. Huoli tilanteesta on nähty laajalti.

Sauvon kunnanhallitus tutustui aloitteeseen viime keskiviikon kokouksessaan. Aloite lähetettiin sivistyslautakunnalle valmisteluun.

FAKTA

  • Sauvon kuntaan toimitetussa koulukyytialoitteessa muistutetaan, että perusopetuslain ja -asetuksen mukaan lapsen päivittäinen edestakainen koulumatka saa odotuksineen kestää enintään kaksi ja puoli tuntia ja 13 vuotta täyttäneillä kolme tuntia. Tähän lasketaan sisältyväksi myös koululla vietetty odotusaika ja kävelymatkat kotoa pysäkille ja pysäkiltä kotiin.
  • Samalla viitataan tutkimuksiin, joiden mukaan pitkä koulumatka voi olla haitallista lapsen ja nuoren hyvinvoinnille.
  • Pitkät koulumatkat ovat tiettävästi yhteydessä suurempaan väsymykseen, univaikeuksiin ja stressiin. Jopa heikompaan koulumenestykseen ja terveydentilaan.
Oppilaita maanantaiaamun kuljetuksessa oli kourallinen. Elli Sainio sanoo, että määrä vaihtelee päivittäin ja vanhemmat ilmoittavat itse suoraan kuljettajalle, mikäli lapsi kuljetetaan itse.

Järjetöntä, kohtuutonta

Taina Tukia

– Jataxi haki meidän lapset aamulla kello 7.10, ja taksi oli koulun pihalla 7.30, kertoo Mirjami Jaakkola.

– Kouluun on matkaa 15 km. He siis joutuvat odottelemaan tunnin, kouluhan alkaa vasta kello 8.30.

Jaakkola myöntää, että kuljetusjärjestely on tuntunut järjettömältä ja kohtuuttomalta. Kuljetuksiin ei syksyllä saatu muutosta, vaikka asiasta on oltu yhteydessä sekä sivistysjohtajaan että rehtoriin ja lisäksi muutamiin muihinkin kunnan päättäjiin.

Nyt perheessä asia on ratkaistu niin, että perhe kuljettaa lapset itse aamuisin kouluun, omakustanteisesti.

– Viime syksyn alussa lapset kulkivat jonkun aikaa aamuisinkin taksilla, mutta loppuvuodesta ja tämän vuoden alusta ollaan viety itse. Se, että vanhemmat joutuvat kuljettamaan, on todella väärin. Tiedän muitakin vanhempia, jotka toimivat näin, johtuen juuri näistä järjettömistä kuljetusaikatauluista.

Jaakkola vahvistaa myös sen adressissa esitetyn kannan, että kunta menetteli lainvastaisesti, kun joidenkin oppilaiden osalta – jopa ekaluokkalaisen – koulukuljetus kesti odotuksineen yli lain salliman 2,5 tuntia.

– Meillä tämä koski maanantai-päivää viime syyslukukaudella. Tästä huomautettiin, minkä johdosta tehtiin lukujärjestysmuutos, ja sitten järjestyikin ylimääräinen kuljetus tiistai-iltapäivälle.

Osa Sauvon koulun kuljetusoppilaista on aloitteen mukaan ollut koulun pihalla jo klo 7.30. Maanantaina kello oli 7.40.
Ensimmäinen koulutaksi tuli maanantaina Sauvon koulun pihaan klo 7.40.

Kilpailutus juuri alkamassa

Taina Tukia

Sauvon sivistysjohtaja Elli Sainio kertoo, että koulukuljetusten kilpailutus on juuri käynnistymässä. Tarjousasiakirjat valmistuvat tällä viikolla.

Kilpailutusta valmisteltaessa sivistysjohtaja on itse kiertänyt kaikki reitit ja työhön on haettu myös paikallistuntemusta kuljetusalan ammattilaiselta. Nykyiset kuljetusjärjestelyt pohjaavat vuoden 2019 kilpailutukseen ja tuolloin ne toteutettiin Sauvon ja Paimion yhteistyönä. Sainio ei silloin ollut vielä kunnan palveluksessa.

Sauvon kunnan viime tilinpäätöksessä koulukuljetusten kustannukset olivat 512 000 euroa. Summa on suuri, sillä etäisyydet ovat pitkiä ja lapsia asuu niin sanotusti ”pistojen päässä”. Joku tai jotkut lapset saatetaan hakea kilometrien pikkutien päästä, mihin kuluu aikaa.

Hän sanookin, että reittien kiertäminen yhdessä kuljetusyrittäjän kanssa avasi hänelle itselleenkin sen, miten hankalista ratkaisuista on kyse.

– Täytyy kyllä sanoa, että paitsi etäisyydet myös tiet voivat olla haastavia. Yrittäjät kyllä nähdäkseni tekevät hyvää työtä.

Tiettävästi kuljetusoppilaiden pitkien odotusaikojen taustalla on ainakin osin ollut se, että yrittäjä on pyrkinyt hoitamaan kuljetuksia yhdellä ja samalla autolla.

Sainio myöntää, että kuljetusten yhdistelemistä tällä tavoin ei ole kielletty, mutta nyt reittejä on mietitty niin, ettei tällainen jatkossa olisi mahdollista.

Kuljetuksia on koetettu järjestellä ja ratkaista perheiden kannalta paremmiksi muun muassa iltapäiväkerhon avulla.

Sainio toteaa, että lopullisemmin tilanne helpottaa nyt käynnistyvän kilpailutuksen myötä ensi syksynä. Sikäli aloite siis osui oikeaan aikaan.

Senkin Sainio kertoo, että kilpailutuksen tulos on iso kysymysmerkki, sillä kustannustasoon kohdistuu ymmärrettävästi kovia paineita.

– Mielenkiinnolla odotetaan tarjouksia, ja kaikkemme teemme, että ratkaisut ovat perheiden kannalta hyviä.

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi tähän