Sauvon viime vuosi plussalle – Tilinpäätös­ennakko lupaa runsaan puolen miljoonan euron ylijäämää

0

SAUVO

Sauvon kunta on antanut Valtiokonttorille ennakkotiedot Sauvon vuoden 2022 tilinpäätöksestä. Luvut eivät ole täysin lopulliset – joitakin täydennyksiä tulee vielä.

Sauvon kunnanjohtaja Satu Simelius pitää helmikuun alussa laadittua tilinpäätösennustetta kuitenkin varsin luotettavana.

– Muutokset tulevat olemaan pikemminkin vähäisiä kuin huomattavia, hän uskoo.

Ennakkotietojen mukaan Sauvon talous pysyi hyvin kasassa vuonna 2022. Tilinpäätösennuste lupailee tilikauden tuloksen olevan poistojen jälkeen noin 580 000 euroa ylijäämäinen. Pienelle kunnalla se on hyvä luku, vaikka edellisvuonna päästiinkin hyvän matkaa yli 800 000 euron.

Sauvon vuosikatteen arvioidaan asettuvan vuotta 2022 koskien 1,2–1,3 miljoonan euron korville.

Vuoden 2022 verotulojen toteuma oli Sauvossa noin 12,9 miljoonaa euroa toteutumaprosentin ollessa 100,5. Verotulojen toteuma oli noin 65 000 euroa pienempi kuin vuoden 2021 verotulojen kokonaissumma.

Kunnallisverotuotto aleni


Kunnallisverotuotto oli 2 prosenttia edellisvuotta pienempi, mutta yhteisöveroa kertyi viime vuonna 8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Valtionosuuksien toteutuma oli viime vuonna 5 458 272 euroa eli 100,1 prosenttia talousarviosta.

Vuonna 2021 valtionosuuksien toteutuma oli Sauvossa 5 396 93 euroa.

Kunnan toimintatuotot olivat joulukuun 2022 lopussa 2 326 683 euroa. Toteutumaprosentti talousarvioon nähden oli + 11 prosenttia. Vuonna 2021 toimintatuottoja kertyi 2 119 517 euroa.

Toimintakulujen toteuma vuoden lopussa oli 98 prosenttia tarkennetusta talousarviosta.

Väkiluku laski 42 asukkaalla


Vuonna 2022 Sauvossa syntyi yhteensä 14 lasta, kuolleiden määrä oli kunnassa 48. Kuntien välinen nettomuutto oli yhteensä -17 ja nettomaahanmuutto + 8.

Sauvon kunnan asukasluku 31.12.2022 oli 2 917. Muutos vuoden alusta lukien oli -42 asukasta.

Sauvon kunnanhallitus merkitsi viime maanantaina sekä talousarvioennusteen että väestömäärän tiedokseen.