Tunnin junan karttoja esiteltiin paimiolaisille – Asukkaita huoletti, miten viljelysmaiden ja rakennusten käy

0
Asukastilaisuus kerrytti Paimion kaupungintalon näyttelyparvelle kymmenittäin Tunnin junasta kiinnostuneita.

Paimio

Paimion kaupungintalon näyttelyparvi kuhisee ihmisiä ja puheensorina kantautuu hyvin alakerran aulatilaan asti. Välillä äänentasot nousevat, kun ihmiset tenttaavat paikalle saapunutta Turun tunnin juna Oy:n henkilöstöä. Kyseessä on hankkeen avoin asukastilaisuus, jossa esitellään viimeisimpiä ratasuunnitelmia.

Näyttelyparven seinillä roikkuukin kymmeniä karttakuvia, joista radan linjaus Hajalan ja Kupittaan aseman välillä hahmottuu lähes metri metriltä. Paikalle saapuneita ihmisiä kiinnostaa muun muassa se, miten suunnitteilla oleva nopea raideyhteys vaikuttaisi radan varrella tai sen välittömässä läheisyydessä asuvien tai maata omistavien arkeen ja elämään.

– Enimmäkseen asukkaiden kiinteistöihin, meluun ja junaliikenteestä aiheutuvaan tärinään liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi miten alueita lunastetaan ja miten lunastuksiin voi vaikuttaa, sanoo Turun tunnin junan projektijohtaja Annika Salokangas .

“Ratageometria paikallaan”Salokangas on päivystänyt kollegoineen paikalla jo hieman toista tuntia ja vastaillut kymmeniin hanketta koskeviin kysymyksiin. Välillä äänenpainot ovat nousseet, mutta enimmäkseen ratalinjauksista ja suunnitelmista on keskusteltu hyvässä hengessä. Ja käyttökelpoisia kehitysideoitakin on tullut.

– Ratageometria, eli se mitä reittiä raiteet tulisivat toteutuessaan kulkemaan, alkaa olla paikallaan. Mutta esimerkiksi tiejärjestelyihin ja radanylityksiin sekä alituksiin liittyen on tullut hyviä kommentteja tänään. Paikalliset kuitenkin tietävät ne parhaimmat kulkureitit, Salokangas muistuttaa.

Paimion tilaisuudessa käsitellään ratasuunnitelmaa Hajala–Nunna, jonka suunnittelualue rajautuu Salon Hajalasta Kaarinassa sijaitsevan Verkakaaren kohdille. Ensi tiistaina Kaarinassa käsittelyssä on Nunnasta Kupittaalle ulottuva rataosuus, joskin nuo kartat olivat näytillä jo Paimiossakin.

Kriivarin ja Toikkalan oikaisut puhuttivatRadan linjaus kulkee Paimion keskustaajaman alueella metrilleen samoilla urilla, jossa nykyinenkin raide kulkee. Suuremmat poikkeamat tulevat vastaan Paimiosta Saloon päin lähdettäessä alkaen heti Kriivarin oikaisun kohdalla. Toteutuessaan Tunnin juna jättäisi alleen jo näillä main useamman hehtaarin nykyisin viljeltyä peltomaata.

Sama asia on edessä myös Paimiosta Piikkiöön päin mentäessä Toikkalan kohdalla. Siellä edessä olisi jälleen edessä uusi oikaisu, joka jättäisi alleen sekä viljeltävää maata että myös ainakin yhden asuinrakennuksen.

Siksikin kuhina käy kuumimpana asukastilaisuudessa juuri Toikkalan ja Kriivarin–Kevolan alueen karttojen edustalla.

– Näillä kartoilla ei vielä ole lunastettavia alueita, ne tullaan määrittämään kevään aikana. Esimerkiksi meluntorjunta ja tärinä vaikuttavat vielä lunastettavien alueiden määrittelyyn, Salokangas muistuttaa.

Yksi kysymyksiä herättänyt asia oli nopean raideyhteyden mukana tuleva radan “suoja-alue”. Alue ulottuisi radasta 30 metriä suuntaansa, joten kaikkiaan uusi rata suoja-alueineen vaikuttaisi noin 70 metrin levyiseen maakaistaleeseen.

– Suoja-alueella ei tarkoiteta lunastettavaa aluetta. Suoja-alueella ei saa olla rakennelmia tai puustoa, joka voi mahdollisesti aiheuttaa riskin radan toiminnalle, Salokangas kertoo.

Kaarinan asukastilaisuus pidetään tiistaina 14.3. klo 17.00–19.00 Hovirannan koulutalolla (Hovirannantie 17, 20780 Kaarina)