Ukrainalaisilla on vahva halu työllistyä – ”Uutta väkeä tulee koko ajan”

0

PAIMIO, SAUVO, KAARINA

Sotaa paenneilla ukrainalaisilla on kova halu tehdä töitä ja osa heistä on jo löytänyt työpaikan. Työnhaussa voi silti olla mutkia matkassa.

– Kokemukseni mukaan Paimiossa ja Sauvossa on työllistytty kohtuullisesti. Paimiossa on Sauvoa enemmän sellaisia ukrainalaisia, jotka eivät pyri kausitöihin vaan hakevat pysyvää työtä. Ne, jotka ovat jo saaneet töitä, ovat työllistyneet enimmäkseen teollisuus- tai siivousalalle, Paimion ja Kaarinan maahanmuuttokoordinaattori Tiia-Mari Tiittanen toteaa.

Hän jatkaa, että ukrainalaisten työllistymistä hidastavat puutteellisen kielitaidon lisäksi myös Suomen käytännöt ja byrokratia. Esimerkiksi melko harva ukrainalainen ilmoittautuu TE-toimiston asiakkaaksi. Useimmat yrittävät hakea töitä suoraan yrityksistä.

– Tällainen TE-toimiston ilmoittautumiskonsepti tuntuu olevan heille tosi vieras, ja olemmekin yrittäneet tosissamme kannustaa heitä ilmoittautumaan sinne työnhakijoiksi.

– Kun he eivät ilmoittaudu, ongelmana on muun maussa se, että he eivät saa kutsuja kotoutumiskoulutuksiin.

Ukrainalaisten työttömyydestä tai työllistymisestä on jokseenkin mahdotonta saada täsmällistä tietoa, koska kaikki heistä eivät hakeudu TE-toimistoihin työnhakijoiksi. Virallisten lukujen mukaan Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä työnhakijana reilu 920 tilapäistä suojelua saavaa ukrainalaista, joista työssä on vajaa 170. Paimiossa ja Sauvossa asuvia ukrainalaisia on tällä hetkellä työnhakijoina alle 40. Heistä työssä on alle kymmenen. Kaarinassa tilapäistä suojelua saavia työnhakijoita on alle 30, joista työssä noin viisi.

Uutta väkeä tulee koko ajan


Maahanmuuttoviraston maaliskuun lukujen mukaan Paimiossa on runsaat 350 ukrainalaista. Sauvossa heitä on lähes 170 ja Kaarinassa yli 120.

– Paimiossa ukrainalaisten määrä on lisääntynyt selvästi viime aikoina, ja uutta väkeä tulee koko ajan. Mielestäni maaliskuun luku ei kuitenkaan voi pitää paikkaansa. Se on liian suuri. Todennäköisesti luvussa on mukana sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat palanneet Ukrainaan eivätkä ole ilmoittaneet lähdöstään, Tiittanen arvioi.

Viime kesänä Paimiossa ja Sauvossa oli yhteensä noin 900 ukrainalaista, kun mukaan lasketaan kausityöntekijät. Syksyn myötä määrät romahtivat. Silloin Sauvoon jäi noin sata ukrainalaista ja Paimioon suunnilleen saman verran.

– Todennäköisesti Ukrainasta tulee ensi kesäksi noin 200 kausityötekijää kumpaankin kuntaan. Suurin osa heistä tulee Suomeen touko–kesäkuun vaihteessa.

Huhtikuun alusta Kaarina järjestää maahanmuuttopalvelut Paimiolle ja Tiittanenkin siirtyi Kaarinan palvelukseen. Aiemmin Sauvo osti palvelut Paimiolta, mutta kotoutumispalvelujen järjestämisestä tämän muutoksen jälkeen on käynnissä sopimusneuvottelut Kaarinan kanssa.